Truckulykke på jobb førte til erstatning seks å senere


Mannen ble utsatt for en truckulykke som gjorde at han ikke tok annet arbeid på seks år, var det tilstrekkelig sammenheng mellom ulykken og de vedvarende helseplagene?

Mannen begynte som lagerarbeider for selskapet våren 2006. På høsten samme år var mannen utsatt for en truckulykke på arbeidsplassen. Trucken som mannen betjente ble påkjørt av en annen truck. Mannen ble kastet bakover og han landet på en pall. Han fikk umiddelbare lokale smerter i ryggen og besøke legevakten samme dag.

Etter ulykken forsøkte mannen tre dager etter å komme tilbake til jobb, men han ble sendt hjem da han fikk store smerter i nakken og ryggen under arbeidet. Mannen har siden dette ikke vært i arbeid. Mannen reiste så, etter avslag i søknad om yrkesskadeerstatning, sak mot forsikringsselskapet Gjensidige.

Gjensidige og mannen var enige om at ulykken i utgangspunktet ga grunnlag for yrkesskadeerstatning, men uenige om ulykken var årsaken for de senere skadene. Dersom ulykken var årsaken for mannen sine vedvarende helseplager ville de langvarige plagene gi grunnlag for erstatning.

Saken gikk for Borgarting lagmannsrett etter at tingretten ga Gjensidige medhold i at det ikke var tilstrekkelig sammenheng mellom ulykken og skadene.

Skaden skyldtes ikke foreliggende feil

Mannen hadde kortere avbrekk i sitt tidligere arbeidsliv. Periodevise sykemeldinger som følge av ulike skader og plager. Ingen av disse plagene var vedvarende eller gjentakende. Derfor anså retten det som at mannen ikke hadde noen underliggende årsak til dagens helseplager.

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning for fallskade

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning for fallskade

Fallskade på jobb kan være alvorlige. I verste fall kan det føre til uførhet. Da kan du ha et krav om erstatning. Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/fallskade-pa-jobb-fikk-erstatning/

Det var sammenheng mellom truckulykken og skaden

Truckulykken med kollisjonen og påfølgende fall utgjorde tilstrekkelig traume på kroppen for å anses som grunnlag for skaden. Hendelsen ga også utslag i akutte symptomer en til to dager etter ulykken. Disse akutte symptomene var videre økende i omfang i tiden etter ulykken.

Mannen var jevnlige på besøk hos lege og kunne vise til vedvarende smerter i nakken og ryggen fra skadetidspunktet til i dag, såkalte brosymptomer. Retten fant at disse brosymptomene var tilstrekkelig dokumentert ved jevnlige besøk hos fastlege og spesialist.

Det var mer nærliggende å se svikten i mannen sin helse som en konsekvens av langvarig smertepåvirkning etter ulykken, enn som utslag av underliggende sykdom. Ulykken var hovedårsaken for mannens helsetilstand.

Trucklukke førte til erstatning

Retten fant at vilkårene for sammenheng mellom ulykken og skadene var oppfylt og mannen ble tilkjent erstatning. Han fikk erstattet sitt inntektstap på 900 000 kr og Gjensidige dekket alle saksomkostninger. Mannen fikk også medhold i sitt krav om erstatning av fremtidig inntektstap.

Har du vært utsatt for en truckulykke eller annen arbeidsulykke?

Da er det du som skadelidte som må bevise at du har krav på erstatning. Derfor lønner det seg å ta kontakt med en erfaren advokat som kan ivareta dine interesser i en komplisert situasjon. Hos Osloadvokatene har vi lang og bred erfaring med erstatningssaker.

Du kan også ha krav på at forsikringen dekker dine advokatutgifter ettersom du ikke ville hatt disse utgiftene uten skaden. Hos Osloadvokatene påløper det aldri advokatkostnader før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering.


Relaterte artikler