Korona kan gi yrkesskadeerstatning


Koronapandemien påvirker mange yrker og arbeidsplasser. Enkelte yrker er mer utsatt for smitte enn andre. Etter en endringen i forskrift om yrkessykdommer gir også smitte av koronaviruset nå grunnlag for yrkesskadeerstatning.

Korona

Fra første mars ble det gjort endringer i yrkesskadereglene slik at smitte fra korona kunne regnes som en yrkessykdom. Tidligere ville ikke smitte fra koronavirusetgi rett på yrkesskadeerstatning. Med regelendringen vil personell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode økonomiske rettigheter.

Endringer i forskrift

Det var endringer i forskrift om yrkessykdommer som skal likestilles med yrkesskade som sikret ansatte rett til yrkesskade ved smitte av koronaviruset. Etter forskriften skal nå smitte av «Covid-19 med alvorlige komplikasjoner» gi grunnlag for yrkesskadeerstatning.

Endringen vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven.

Osloadvokatene – Fengselsbetjent fikk yrkesskadeerstatning etter øvelse

Osloadvokatene – Fengselsbetjent fikk yrkesskadeerstatning etter øvelse

I enkelte yrker må man gjennomgå ulike obligatoriske treningsøvelser. Men hva skjer dersom man pådrar seg en skade under en slik øvelse?

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/yrkesskadeerstatning-ovelse-advokat/

Også andre yrkesgrupper

Regjeringen redegjorde for at denne endringen i utgangspunktet gjelder helsepersonell, men det er lagt opp til regelendringen også skal gjelde andre yrker. I følge regjeringen vil dette være yrker der jobben gjøres med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller hvor de ansatte lett kan komme i kontakt med andre personer som er smittet av koronaviruset.

Rettighetene dine ved yrkessykdom – vet du egentlig det?

Rettighetene dine ved yrkessykdom – vet du egentlig det?

Ved godkjent yrkessykdom gis det i flere tilfeller rett til erstatning og særfordeler etter folketrygdloven. Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/yrkessykdom/

Generell yrkseskadeforsikring dekker også hjemmekontor

Mange flyttet fra tradisonelle kontroer til hjemmekontor for å begrense smittefaren. Det er uttalt fra regjeringen at man er sikret yrkesskadedekning uavhengig av om man er på sin vanlige arbeidsplass eller på hjemmekontor. Dekningen vil gjelde innenfor den vanlige arbeidstiden og i det rommet man jobber fra.

Har du spørsmål om  yrkesskadeerstatning som følge av korona? 

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring med yrkesskadeerstatning og følger alle regelendringer som følge av koronasituasjonen nøye. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktene evaluering av din situasjon.


Relaterte artikler