Fallulykker på jobb


Ny rapport fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) viser at fallulykker er den ulykkestypen som dominerer i bygg og anleggsbransjen.

Fallulykker er ofte alvorlige. Ved arbeidsulykker vil det kunne gis erstatning for selve skaden og det økonomiske tapet.

Korrekt erstatningsoppgjør ved bruk av advokat ved fallulykker

Ved å kontakte advokat, som forsikringsselskapene i mange tilfeller betaler for, vil det kunne gis bistand for å oppnå et korrekt erstatningsoppgjør.

Dødsfall i bygg og anleggsbransjen

Analysen fra STAMI gjeldende ulykkene har skjedd ved 176 av tilfellene som Arbeidstilsynet har fått varsel om i 2015. Arbeidstilsynet skal som kjent varsles av arbeidsgiver ved alvorlige ulykker og dødsfall på jobben. Det ble meldt om 6 dødsfall i bygg og anleggsbransjen i 2015, noe som er en nedgang fra foregående år.

Mest utsatte yrkesgrupper

Bygg og anleggsarbeidere er blant de mest risikoutsatte med hensyn til ulykker på jobb i tillegg til pleie- og omsorgspersonale samt fiskere og fangstfolk. Dette i følge Daysy rapport for 2016 gjort i regi av Finans Norge. Dette gjenspeiles også av statistikk for erstatningsutbetalinger gjeldende de enkelte yrkesgrupper.

Har du spørsmål om fallulykker på jobb og erstatning, kontakt Osloadvokatene 

Relaterte saker:

Dette har du krav på ved yrkesskade
Yrkesskade dekket under sosiale arrangement?