Fallskaden ble regnet som yrkesskade


Mannen falt under arbeid fra 5 meter. Fallskaden ble ikke regnet som yrkesskade før etter behandling i lagmannsretten. Saken gikk for lagmannsretten i 2019.

Mannen var på jobb og festet lekter på taket av en enebolig da han falt fem meter ned. Mannen ble alvorlig skadet. På sykehuset ble det blant annet tatt blodprøver som viste at mannen hadde en promille på 2,5. NAV avslo mannens søknad om at skaden var en yrkesskade på grunn av mannen ikke kunne regnes for å være «i arbeid». Både NAV og Trygderetten kom til at mannens promille førte til at hans fallskade ikke kunne regnes som yrkesskade. Mannen reiste sak mot staten for lagmannsretten med krav om at skaden skulle regnes som en yrkesskade.

Fallskade som yrkesskade

Mannen og staten var enig om at fallskaden oppfyllete alle øvrige vilkår etter folketrygdloven for å regnes som yrkesskade. Det avgjørende for lagmannsretten var om mannens promille tilsier at han ikke kunne regnes for å være «i arbeid», jf folketrygdloven § 13-6.

Mannen hadde dagen før kommet fra feire og ved ankomst hadde han feiret en bekjents bursdag. Det var alkoholinntaket fra dagen i forveien som ga mannen promillen.

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning

Falt fra stillaset på jobb – fikk 1,2 millioner i erstatning for fallskade

Fallskade på jobb kan være alvorlige. I verste fall kan det føre til uførhet. Da kan du ha et krav om erstatning. Osloadvokatene hjelper deg.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/fallskade-pa-jobb-fikk-erstatning/

Fallskaden skyldtes ikke promillen

Det var klart for lagmannsretten at fallet ikke skyldtes promillen. Mannen hadde jobbet hele dagen og utført arbeidet etter forventningene. Mannen hadde ikke falt fra boligen før helt på slutten av dagen. Det var heller ikke noe generelt forbud i mannens arbeidsavtale om å arbeide i ruspåvirket tilstand.

Yrkesskade

Lagmannsretten konkluderte med at mannens promille ikke kunne føre til at han ikke var omfattet av yrkesskadeforsikringen i situasjonen. Mannen hadde opptrådt kritikkverdig, men det var i seg selv ikke avgjørende. Det var for lagmannsretten mer tungtveiende at mannen hadde utført sine arbeidsoppgaver og således vært «i arbeid». Alkoholpåvirkning kunne bare endre statusen som «i arbeid» dersom han hadde vært bortvist fra arbeidsplassen eller av annen grunn ikke hatt tillatelse til å jobbe.

Osloadvokatene – prolaps som yrkesskade

Osloadvokatene – prolaps som yrkesskade

Kvinnen ble løpt på av et barn i barnehagen mens hun satt på huk. Det skal ikke alltid så mye til før en skade oppstår.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/prolaps/

Vant saken

Mannen vant saken fullt ut. Trygderettens vedtak ble kjent ugyldig og mannen ble tilkjent saksomkostninger på 380 000 kroner.

Har du en yrkesskade?

Da kan det lønne seg med god bistand fra advokat. Hos Osloadvokatene har vi flere dyktige advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen erstatningsrett.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler