Ble smittet av resistente bakterier- fikk millionerstatning


Dersom du taper inntekt på grunn av en yrkesskade, har du har du krav på erstatning også for fremtidig inntektstap.

Smittet på sykehuset

En hjelpepleier ved et bo- og omsorgssenter ble i 2012 påvist smittet av antibiotikaresistente staflykokker (MRSA-bakterien). Ved siden av arbeidet på omsorgssenteret jobbet hun som renholder på et sykehus. Hun hadde her blitt smittet i forbindelse med vask av et smitterom.

Måtte bytte jobb

Da smittefare var uforenlig med arbeid både på sykehus og som hjelpepleier, ble hun umiddelbart sykemeldt fra begge stillingene. Hun var sykemeldt i over ett år mens hun fikk behandling for å bli kvitt bakterien. Behandlingen ble imidlertid avsluttet da den ikke førte frem. Hun måtte etter dette finne seg nytt arbeid.

Fikk lavere lønn

Hennes nye arbeid var imidlertid lavere lønnet enn arbeidet på som pleiearbeider. Hun krevde da erstatning fra sitt forsikringsselskap for lidt inntektstap og fremtidig inntektstap. Forsikringsselskapet bestred imidlertid at hun var smittet av bakterien i forbindelse med arbeidet på sykehuset. De anførte videre at det ikke var årsakssammenheng mellom MRSA-bakterien og yrkessykdommen.

Osloadvokatene – Vrikket ankelen – fikk 800.000 i erstatning

Ung kvinne vrikket ankelen, fikk 800.000 i erstatning. Hun kunne ikke starte egen massasjevirksomhet. Fikk erstattet fremtidig inntektstap.

osloadvokatene.no/erstatning/yrkesskade/vrikket-ankelen-fikk-800-000-i-erstatning/

Fremtidig inntektstap

Erstatning for skade skal sette deg i samme økonomiske posisjon som om ulykken eller skaden ikke hadde skjedd. Det er ikke av betydning om arbeidsgiveren har skyld i skaden da det er objektivt ansvar for yrkesskader. Ved beregningen av erstatning for fremtidig inntektstap må det foretas en differansebetraktning. Man må sammenlikne inntektssituasjonen med og uten skaden. Differansen mellom arbeidsinntekter med og uten skaden utgjør erstatningskravet.

Fikk erstatning på 1,8 millioner kroner

Lagmannsretten fant det klart sannsynliggjort at hjelpepleieren ble smittet i forbindelse med arbeid på sykehuset. Kravet til årsakssammenheng mellom bakterien og yrkessykdommen var etter rettens syn også oppfylt. Hun hadde med dette krav på full erstatning. Retten kom etter en skjønnsmessig vurdering av den tidligere hjelpepleierens mulighet til å skaffe seg inntekt gjennom annet mulig arbeid til at det fremtidige inntektstapet skulle settes til 1,8 millioner kroner.


Relaterte artikler