Overfalt i eget hjem - fikk erstatning av staten


Hvis du har blitt skadet som følge av en straffbar handling har du krav på voldsoffererstatning. Dette er erstatning som blir tilkjent av staten.

Slått bevisstløs

En mann tok kontakt med Osloadvokatene etter å ha vært utsatt for to voldsepisoder i eget hjem. Av legejournalen fremgikk det at han var blitt utsatt for kraftig mishandling i form av slag og spark mot hodet. Den siste episoden stoppet ikke før en nabo kom ut og ropte at han hadde ringt politiet. Da lå offeret bevisstløs på bakken.

Gjerningsmennene i fengsel

Forholdet var anmeldt og det ble etter hvert tatt ut tiltale mot gjerningsmennene. Gjerningspersonene ble straffet med fengsel for volden. Men den fornærmede hadde ikke fremmet erstatningskrav under rettsaken.

Krav på erstatning

Dersom du får en skade som følge av en straffbar handling kan du kreve erstatning. Hvis du ikke kan, eller ønsker å kreve erstatning av gjerningspersonen kan du kreve erstatning av staten. Kontoret for voldsoffererstatning er opprettet av staten for å yte erstatning til personer som er blitt utsatt for vold eller overgrep. Det er mulig å få erstatning selv om saken er henlagt av politiet eller gjerningspersonen er ukjent.

Saken var henlagt to ganger – fikk erstatning etter overgrep og vold

Fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene etter at overgrepssaken var blitt henlagt av politiet to ganger. Ble tilkjent full erstatning fra staten.

osloadvokatene.no/privat/personskade/voldsoffererstatning/erstatning-etter-overgrep/

Fri rettshjelp for voldsoffer

Hos Osloadvokatene fikk mannen fri rettshjelp i forbindelse med voldsoffersøknaden. Ofte vil advokatbistand være nødvendig for å fremme kravet. Disse utgiftene er det mulig å få dekket selv om kravet ikke fører frem. Kontakt Osloadvokatene ved spørsmål om fri rettshjelp for voldsoffer.

Pepperspray i ansiktet

Osloadvokatene bisto mannen med erstatningskravet. Mannen var blitt sprayet i ansiktet med pepperspray og blitt sparket og slått til han besvimte. Den straffbare handlingens alvorlighet er av betydning når erstatningen skal utmåles. Det er også av betydning hvor lenge forholdet har pågått og om handlingen er begått av nærstående. Kontoret for voldsoffererstatning innvilget mannens erstatningssøknad.

Ble tilkjent erstatning

Saken endte dermed med at mannen ble tilkjent erstatning fra staten for volden han hadde vært utsatt for. I tillegg fikk han dekket advokatutgiftene han hadde hatt i forbindelse med erstatningssaken.


Relaterte artikler