Fikk 1,9 mill i erstatning etter voldtekt i 2009


Ofrene etter voldtekter sliter gjerne med skadene i mange år. Dette medfører ofte betydelige økonomiske tap for offeret. I disse tilfellene kan du ha krav på å få det erstattet. Osloadvokatene hjelper deg slik at du får pengene du har krav på!

Voldtatt i 2009

En kvinne ble i 2009 utsatt for voldtekt i sitt eget hjem. Gjerningsmannen ble anmeldt og ble dømt til 3 års fengsel ved dom i lagmannsretten høsten 2009. Kvinnen ble samtidig tilkjent over 300.000 i erstatning for oppreisning og tapt inntekt.

Krevde erstatning etter 8 år

Kvinnen tok kontakt med Osloadvokatene ved advokat Lene Wallem 8 år etter voldtekten. Hun ønsket nå å søke om voldsoffererstatning. Det anslåtte inntektstapet som hun ble tildelt i 2009 hadde i ettertid vist seg å være altfor lavt. Derfor mente advokat Wallem at det forelå grunnlag for å kreve erstatning for lidt inntektstap og fremtidig inntektstap.

Psykiske plager

Kvinnen hadde slitt med psykiske plager helt fra ungdomstiden. Hun hadde imidlertid hatt en positiv utvikling i årene før voldtekten i 2009. Etter voldtekten ble hennes psykiske tilstand vesentlig forverret. I 2014 fikk hun derfor innvilget 100% uføretrygd fra Nav. Før voldtekten fant sted, ble kvinnen vurdert til å ha 50% varig nedsatt arbeidsevne. Sett hen til den positive utviklingen frem til voldtekten, ble det lagt til grunn at hun hadde fullført studiene sine og kommet ut i en 50% stilling hvis ikke voldtekten hadde skjedd.

Voldtekt – du har sannsynligvis rett til bistandsadvokat og erstatning

Voldtekt – du har sannsynligvis rett til bistandsadvokat og erstatning

Har du blitt utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt, har du sannsynligvis krav på bistandsadvokat allerede før en anmeldelse.

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/voldtekt/

Fikk 1,9 millioner i erstatning

Søknad om erstatning ble sendt til kontoret for voldsoffererstatning. Der ble søknaden behandlet og det ble slått fast at kvinnen hadde krav på erstatning. Beløpet ble beregnet til 1,9 millioner kroner. Dette inkluderte tapt inntekt frem til vedtaket ble fattet, og en beregning av tapt inntekt i fremtiden. Beløpet kom i tillegg til erstatningen på over 300.000 som hun fikk i 2009. Kvinnen fikk derfor totalt over 2,2 millioner kroner i erstatning fra staten etter voldtekten.

Staten dekket advokatkostnadene

Advokat Wallem søkte om å bli oppnevnt som kvinnens bistandsadvokat. I mange voldssaker har fornærmede krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokatene skal hjelpe fornærmede for statens regning. Kvinnen fikk medhold i søknaden om oppnevning av advokat Wallem som sin bistandsadvokat. Det medførte at staten betalte alle hennes advokatutgifter i forbindelse med søknaden om voldsoffererstatning.

Foreldelse?

Utgangspunktet er at krav om erstatning blir foreldet etter 3 år. Hvis saken din er foreldet betyr det at du ikke kan kreve erstatning lenger. Det finnes imidlertid mange unntak fra denne regelen. I denne saken fikk kvinnen voldsoffererstatning over 8 år etter voldtekten. Er du i tvil om du har et krav, eller om kravet er foreldet? Ta kontakt med Osloadvokatene! Vi kan jussen om voldsoffererstatning og foreldelse! Vi hjelper deg med å vurdere om du har en sak.


Relaterte artikler