Fremtidsplaner kan avgjøre hvor mye du får i erstatning


Visste du at dine fremtidsplaner kan avgjøre hvor mye du kan få i erstatning? Dette er særlig av betydning for unge mennesker som fortsatt studerer og enda ikke har kommet seg ut i arbeidslivet. Fremtidsplanene dine kan utgjøre mange millioner i erstatning!

Ble 100% ufør etter ulykke

En 18 år gammel kvinne var inne i det avsluttende året på en videregående skole i Bergen da hun falt på sykkel og ble påkjørt av en buss. Ulykken resulterte i store hodeskader og kognitiv svikt, i tillegg til depresjon og tretthet. Skaden gjorde kvinnen 82% medisinsk invalid og 100% ufør.

Hadde ansvarsforsikring

I Norge er det lovpålagt å tegne ansvarsforsikring knyttet til kjøretøy. Bussen var ansvarsforsikret gjennom Gjensidige. Dermed var Gjensidige ansvarlige for kvinnens tap som følge av ulykken.

Uenige om beregningen

Kvinnen og forsikringsselskapet inngikk i dialog om erstatningsutmålingen. Og Gjensidige utbetalte til sammen kr 5.022.000 i forskudd mens partene forsøkte å bli enige om en løsning i saken. Men partene greide ikke å bli enige om beregningen av erstatning for tap i fremtidig erverv. Til slutt var det Bergen tingrett som måtte avgjøre spørsmålet. Avgjørelsen har referanse 16-081318TVI-BERG.

Hadde gode karakterer

Kvinnen hadde vært svært skoleflink før ulykken og hadde en rekke 6ere i karakterboken. Hun hadde planer om å studere medisin og å bli lege. Ulykken hadde gjort henne ute av stand til å forfølge en karriere innen medisin. Hun krevde derfor at gjennomsnittslønn for leger skulle legges til grunn for beregningen av tap i fremtidig erverv.

Lite sannsynlig at hun ville blitt lege

Gjensidige slo tvil om sannsynligheten av at kvinnen ville fullført medisinstudiet og arbeidet som lege. De mente derfor at en snittlønn for kvinner med høyere utdannelse burde legges til grunn for beregningen av tap i fremtidig erverv.

Var i trafikkulykke – fikk millionerstatning med advokathjelp

Han fikk psykiske plager, nakkeplager og en skade i skulderen etter trafikkulykke. Forsikringsselskapet mente dette ikke kunne skyldes trafikkulykken.

osloadvokatene.no/privat/personskade/trafikkskade-personskade/trafikkulykke-millionerstatning/

Planlagt yrkeskarriere skal legges til grunn

Men partene var enige om det viktigste: at skadelidtes muligheter er avgjørende ved beregningen av tap i fremtidig erverv. Det følger av en rekke Høyesterettsdommer at en planlagt yrkeskarriere kan legges til grunn for beregningen.

Jobb som lege var sannsynliggjort

Retten fant at kvinnens muligheter var tilstrekkelig underbygget og fant at hun mest sannsynlig ville gjennomført medisinstudiet og arbeidet som lege. Det var derfor legers gjennomsnittslønn som måtte legges til grunn for beregningen av tap i fremtidig erverv.

Ble tilkjent over 13 millioner

Dette var av avgjørende betydning for størrelsen av erstatningskravet. Retten fant at kvinnen hadde krav på ytterligere utbetalinger fra Gjensidige. Hennes tap i fremtidig erverv utgjorde 8,5 millioner, hun hadde derfor krav på totalt 13,2 millioner kroner i erstatning.

Et vanlig problem

Osloadvokatene er blant landets ledende advokatfirmaer innen erstatningsrett. Vi opplever at flere ikke får den erstatningen de har krav på. Som privatperson kan kampen mot forsikringsselskapet oppleves tung og vanskelig. Våre advokater har lang erfaring med slike saker og kan bistå deg hvis du opplever at forsikringsselskapet ikke vil gi deg erstatningen du har krav på.


Relaterte artikler