Bilen ble truffet av elg - passasjeren fikk erstatning


Kollisjon med elg kan gi skader både på bil og person. I en sak fra 2002 mente passasjeren at han ble langtidsskadet etter at bilen han satt i ble truffet av en elg. Forsikringsselskapet var uenig.

Mannen var passasjer da en bilen ble truffet av en elg. Bilen holdt 80km/t i 90-sonen da elgen kom løpende ut fra skogen og traff bilens venstre side. Elgen rullet over taket, landet bak bilen og døde kort tid etter. Mannen slo ikke hodet, men følte et knekk i nakken og var i kort tid bevisstløs. Mannen fikk store smerter i nakke og korsrygg og ble etterhvert 100% erversmessig ufør.

Bilen som mannen var passasjer i under kollisjonen med elgen var ansvarsforsikret i Gjensidige forsikring. Gjensidige og mannen kom ikke til enighet om at det var grunn for erstatning. Gjensidige mente det ikke var årsakssammenheng mellom mannens uførhet og ulykken. Mannen var uenig i dette og mente at uførheten skyldtes bilens kollisjon med elgen. Saken gikk for Borgarting lagmannsrett i 2009.

Naturlig å knytte ansvar til handlingen

Utgangspunktet i saker hvor det foreligger flere årsaker til skaden er at en handling må være så vidt vesentlig at det er naturlig å knytte ansvar til den. Dersom skadelidte er mer sårbar enn normalt, vil dette være skadevolders risiko og skadelidte må tas som han er.

Kjørte ut med motorsykkel i 85 km/t i 50-sonen – Fikk full erstatning

Kjørte ut med motorsykkel i 85 km/t i 50-sonen – Fikk full erstatning

En ulykke med motorsykkel kan få omfattende omfang og en krevende saksgang. En dyktig advokat kan hjelpe deg i slike situasjoner og ivareta dine interesser.

osloadvokatene.no/?p=66237

Tilstrekkelig skadeevne

Normalt skal det store hastigheter til for å gi varige skader på hode og nakke, men det skal ikke oppstilles noen minstegrense. Som de sakkyndige la til grunn kan slike skader oppstå helt ned til 6-8 km/t.

Retten fant det bevist at sammenstøtet var kraftig nok til å kunne forårsake langvarige skader. Retten viste til at elgen døde rett etter sammenstøtet og de omfattende skadene bilen fikk i sammenstøttet.

Akutt- og brosymptomer etter kollisjonen med elgen

Allerede dagen etter ulykken besøkte mannen legevakten. Dette besøket var rett før påske. Mannen slet med nakkesmerter hele påsken, og besøkte fastlegen første dag etter påsken.

Overgangen fra de akutte symptomene til kroniske plager kunne videre kvalifiseres som såkalte brosymptomer. Etter vitnemål fra ekspertene ble måten smertene utviklet seg på omtalt som normalt for denne typen påkjennelse.

Uførheten var ikke grunnet foreliggende plager

Mannen hadde tidligere enkelte dokumenterte nakkeplager, og tilfeller av hodepine. Retten fant at dette syntes å ha sin årsak i situasjonsbetinget stress og plagene var ikke lagetidsvarende. Det var derfor ikke foreliggende forhold som var årsaken til mannens uførhet.

Fikk medhold

Retten kom til at vilkårene for erstatning var oppfylt og Gjensidige var erstatningsansvarlige. Mannen fikk også dekket sine saksomkostninger av Gjensidige.

Har du opplevd en lignende hendelse?

Da kan du ha krav på erstatning. I saker dekkes ofte advokatkostnadene av forsikringen ettersom dette var en kostnad du ikke ville hatt uten skaden. Hos Osloadvokatene har vi lang og bred erfaring med erstatningssaker og hjelper deg gjerne. Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering, det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler