Erstatning for nakkeskader ved ulykke 


Det kan være vanskelig å få erstatning for nakkeskade.

Trafikkulykke og arbeidsulykke kan utløse nakkeskade. Slike nakkeskader medfører gjerne plager og smerter som er varige og belastende. I tillegg kan det være vanskelig å diagnostisere nakkeskadene. Uten diagnostisering av skaden vil det ofte være vanskelig å få erstatning fra forsikringsselskapene. Dette fordi det stilles krav til årsakssammenheng mellom ulykken og skaden for å få erstatning. I tillegg er det skadelidte som har bevisbyrden for å påvise at det er trafikkulykke eller arbeidsulykke som er årsaken til nakkeskaden.

Stående eller liggende MR ved nakkeskade

Påvisning av nakkeskade skjer ofte gjennom MR-undersøkelser eller røntgen. I Norge foregår MR-undersøkelsene liggende. I blant annet London finnes det nå MR-maskiner som utfører undersøkelsene stående. Stående undersøkelse av nakkeskade har vist seg å avdekke skader som tidligere ikke har blitt funnet på liggende MR-undersøkelser. Denne nye undersøkelsesformen vil kunne bidra til at flere med plager etter trafikkulykker og arbeidsulykker vil ha krav på erstatning fra forsikringsselskapene.

Se mer om resultatene ved stående MR-undersøkelser

Bruk Osloadvokatene ved erstatningsoppgjør for nakkeskader

Erstatningsoppgjør etter nakkeskader er ofte svært komplekse, og ligger i grenseland mellom juss og medisin. Forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.