Fikk 500.000,- mer i erstatning etter advokathjelp


Vår erfaring er at det ofte lønner seg å ha advokat i personskadesaker overfor forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet vil kunne dekke rimelige og nødvendige utgifter for advokatbistand i saker som gjelder yrkesskader eller personskade etter trafikkulykker.

Uføregrad etter tidligere bussulykke

Som følge av en bussulykke i 2012 ble han skadet i høyre skulder, høyre albue og bryst samt i nakken. Han ble tilkjent menerstatning gruppe 1, gjeldende invaliditetsgrader mellom 15 til og med 24 %, samt inntektstap og fremtidig inntektstap. Rådgivende lege for forsikringsselskapet til bussen anslo at han fikk 30 % uføregrad som følge av bussulykken.

Kontaktet Osloadvokatene i forbindelse med nytt trafikkuhell

Forsikringsselskapet ga mannen et tilbud om erstatning pålydende 100 000,- for trafikkulykken med personbil i 2015, før han tok kontakt med Osloadvokatene ved advokat Stian Henriksen. Mannen mente selv at tilbudet var for lavt og han måtte ha hjelp til å se på saken. Tilbudet fra forsikringsselskapet var gitt skjønnsmessig og som ledd i avslutning av saken.

Begrunnelse for erstatningstilbudet

Ansvarlig forsikringsselskap gjeldende ulykken i 2015, der han skadet venstre skulder, benyttet bussulykken som forklaring for sitt standpunkt. Dessuten var skadelidte på sitt 65 år og hadde således kort tid igjen av arbeidslivet, var selskapets syn.

Til tross for bussulykke i 2012 hadde skadelidte klart å jobbe en god del, og tilnærmet lik 70 % stilling i forhold til det han gjorde før bussulykken. I tillegg tok han ut avtalefestet pensjonsordning (AFP) fra 2012 og som følge av nedsatt arbeidsevne.

Høyere erstatningsutmåling

Etter at advokat Henriksen tok over saken for mannen, begynte jobben med å nøste informasjon og utmåle erstatning for de enkelte erstatningsposter. Advokaten argumenterte for hvorfor erstatningen burde være høyere enn det som opprinnelig ble gitt. Dette resulterte i et mye høyere erstatningstilbud fra forsikringsselskapets side, nærmere bestemt 500 000,- mer. Dette var et resultat som klienten ble meget godt fornøyd med. Forsikringsselskapet dekket også hans advokatkostnader. Det hadde således vært svært lønnsomt for ham å ta advokat i denne saken.


Relaterte artikler