La oss se på avslaget helt gratis


Har du mistet inntekten og har du fått avslag på dagpenger fra NAV? Osloadvokatene tilbyr nå alle å se på ditt avslag helt gratis og uforpliktende. Du vil da få en samtale med en av våre eksperter som vurderer vedtaket og gir en anbefaling om hva du bør gjøre videre.

Gratis advokatbistand

Veldig mange som får avslag på dagpenger vil ha krav på gratis advokatbistand til å håndtere hele klagesaken mot NAV på dine vegne. Advokaten vil da innhente all relevant informasjon fra NAV og skrive klagen til NAV. Du slipper å gjøre noe, advokaten tar seg av alt det praktiske. Så lenge du har krav på fri rettshjelp slipper du å betale for dette selv.

Dersom du har fått avslag fra NAV bør du kontakte Osloadvokatene snarest. Det er gratis å kontakte oss, og vi vurderer da både avslaget du har fått og om du har krav på fri rettshjelp. Dersom det skulle vise seg at du ikke har krav på fri rettshjelp kan vi tilby deg en god pris på å håndtere klagesaken på dine vegne. Dersom du likevel ikke ønsker vår bistand, står du fritt til å takke nei til tilbudet og du betaler da ikke noe for bistanden frem til da.

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Osloadvokatene – Avslag på søknad om dagpenger

Hva gjør du dersom du får avslag på dagpenger? Veldig mange vil ha krav på gratis advokat. Osloadvokatene er eksperter på NAV og hjelper deg!

osloadvokatene.no/erstatning/nav/avslag-pa-soknad-om-dagpenger/

Hvem bør kontakte Osloadvokatene?

NAV har opplevd en enorm økning i dagpengesakene den siste tiden. Det betyr at den saksbehandleren som har behandlet din sak har:

  • Stort tidspress – din sak må behandles raskt og det er ikke tid til en grundig gjennomgang
  • Kanskje ikke rett fagkompetanse – NAV setter nå saksbehandlere fra andre saksområder til å behandle dagpengesaker. Det er dermed ikke sikkert at saksbehandleren som har behandlet din dagpengesak har erfaring eller kompetanse med slike saker.

Stoler du da på at vedtaket du har fått er riktig? Osloadvokatenes erfaring er at allerede før den pågående krisen, var svært mange av vedtakene fra NAV feil. Osloadvokatene frykter nå at det enorme presset NAV nå opplever skal medføre enda flere uriktige vedtak.

Les vedtaket grundig!

Osloadvokatene anbefaler derfor alle å lese grundig gjennom vedtaket du har fått fra NAV for å se om det fremstår korrekt. Det gjelder ikke bare de som har fått avslag, men også de som får innvilget dagpenger bør lese grundig gjennom vedtaket fordi det kan inneholde feil likevel. Kanskje får du for lite dagpenger? Kanskje mener NAV du må vente i lang tid før du får dagpengene? Du bør uansett tenke kritisk og dersom det er noe du reagerer på bør du undersøke det nærmere.

Gratis å kontakte Osloadvokatene

Dersom du er i tvil bør du kontakte en av Osloadvokatenes eksperter for en gratis samtale om din sak.


Relaterte artikler