Fri rettshjelp mot NAV


Saksbehandlingsfeil hos NAV er dessverre ikke en skjeldenhet. Hvis vedtaket ikke påklages er sannsynligheten for at feilen rettes forsvinnende liten.

Enorme summer

I 2016 utbetalte NAV 468.030 millioner kroner. Den største gruppen mottakere er alderspensjonister. Over 40% av midlene går til utbetaling av alderspensjon. De resterende pengene fordeles mellom ulike trygdeordninger.

Feil er trolig uunngåelig

NAV behandler hvert år mange hundretusen søknader. Bare dagpengesøknadene utgjorde i 2016 over 260.000. Med et slikt volum skal det godt gjøres å ikke gjøre feil. Osloadvokatene har mer enn 20 års erfaring innen trygdesaker og opplever ofte at NAV vurderer søknader feil.

Store konsekvenser

Dette fører blant annet til at NAV avslår søknader de skulle ha innvilget. For den det gjelder vil en slik feil være av enorm betydning. Ytelsene NAV tilbyr skal fungere som et sikkerhetsnett. Når sikkerhetsnettet svikter kan det få en voldsom innvirkning på livet.

Har du fått avslag på søknad om ytelse fra NAV? Vi hjelper deg!

Dersom du har fått avslag på søknad om ytelse fra NAV har du rett til å klage på vedtaket. Osloadvokatene kan prosessene og dine rettigheter.

osloadvokatene.no/privat/personskade/ytelse-avslag-nav/

Krav om tilbakebetaling

I andre tilfeller mener NAV at allerede utbetalt ytelse aldri skulle vært utbetalt. Da vil de kreve tilbakebetaling av ytelsen. Særlig hvis du har mottatt ytelsen i god tro kan et krav om tilbakebetaling være et slag i ansiktet.

Du kan klage på vedtaket

Det er klagerett på vedtak fattet av NAV, både avslag og vedtak om tilbakebetaling. Er man uenig i vedtaket fra NAV kan det påklages og dermed tas til behandling av klageinstansen. I slike situasjoner kan advokatbistand være nyttig. Våre advokater har mange års erfaring fra trygdesaker og vet hvordan saken din bør legges frem. Avslaget må overholde både de materielle og prosessuelle reglene for å være gyldig. Ofte er ikke saken tilstrekkelig utredet, da er en prosessuell regel brutt. Dette kan medføre at vedtaket må anses ugyldig.

Fri rettshjelp mot NAV hos Osloadvokatene

Har du fått avslag på en ytelse fra NAV kan du ha rett på fri rettshjelp mot NAV hos Osloadvokatene. Vi tar saker i hele landet og innhenter alle dokumentene selv. Med fri rettshjelp kan du få advokatbistand av et av landets ledende advokatfirmaer i din klagesak mot NAV. Kontakt Osloadvokatene i dag.


Relaterte artikler