Fått for lite i dagpenger?


Hvor mye har du egentlig krav på i dagpenger? Svaret vil avhenge av din inntekt før du mistet jobben/ble permittert, men stoler du på at NAV har beregnet dagpengene dine riktig?

Er beregningen av dine dagpenger korrekt?

Når du har mistet inntekten din er det en lettelse å få vedtak fra NAV om at du har fått innvilget dagpenger. Men får du egentlig så mye i dagpenger som du har krav på? Det spørsmålet kan være vanskelig for deg å vurdere fordi de færreste har erfaring i slike saker. Det er imidlertid mye som kan gå galt når NAV beregner dagpengene dine. Kanskje NAV bruker feil beregningsmetode? Kanskje NAV har glemt å ta hensyn til deler av din inntekt? Kanskje NAV mangler informasjon om din inntekt?

Dersom NAV har beregnet dagpengene dine feil kan det medføre stort økonomisk tap for deg som dagpengemottaker. Dette gjelder særlig dersom perioden med dagpenger blir langvarig. Osloadvokatene anbefaler derfor at du leser vedtaket fra NAV grundig. Det er særlig viktig at du går gjennom de tallene som NAV har lagt til grunn for beregningen. Dersom du er i tvil om dine dagpenger er beregnet korrekt, bør du undersøke det nærmere – gjerne med bistand fra en ekspert på dagpenger.

Osloadvokatene – La oss se på avslaget helt gratis

Osloadvokatene – La oss se på avslaget helt gratis

Osloadvokatene har lang erfaring med NAV-saker. Er du uenig i vedtaket fra NAV? Vi tilbyr alle å kontakte oss for en gratis samtale om saken.

osloadvokatene.no/erstatning/nav/la-oss-se-pa-avslaget-helt-gratis/

Gratis kontakt med advokat

Osloadvokatene tilbyr nå alle å ta kontakt med oss helt gratis og uforpliktende dersom du er i tvil om dagpengevedtaket ditt er korrekt. Du vil da få kontakt med en av våre eksperter på NAV-saker. Vi vil da undersøke om du har krav på fri rettshjelp. Dersom du har det, bistår vi deg med hele klageprosessen med NAV og sørger for at dine rettigheter ikke blir oversett. Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, kan vi tilby deg en god pris for bistand til å klage på vedtaket.

Mange vedtak fra NAV er feil

Osloadvokatene har lang erfaring med NAV-saker og vi er klare for å bistå deg. Vår erfaring er at mange NAV-vedtak dessverre lider av feil og mangler, og vi frykter at det enorme presset NAV er under nå, kan medføre at en enda større andel av vedtakene vil være feil.

Kontakt oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale om din sak.


Relaterte artikler