Hadde reiseforsikring, fikk ikke dekket regning


Hun hadde tegnet reiseforsikring for et kortere opphold i utlandet, og ble innlagt på sykehus i utlandet. 

Skyhøy sykehusregning – ikke dekkes av reiseforsikring

Hun hadde tegnet reiseforsikring for et kortere opphold i utlandet. Hun kollapset og ble innlagt på sykehus, hvoretter det ble gjennomført en lang rekke undersøkelser. Resultatet var en skyhøy sykehusregning, som hun regnet med ville bli dekket av forsikringsselskapet.
Overraskelsen var derfor stor da forsikringsselskapet nektet å dekke regningen fordi hun hadde vist sykdomstegn forut for avreise.

Klient ble diagnostisert med ME etter utredning på sykehus her hjemme, men var helt uvitende om denne lidelsen før avreise. Før avreise til utlandet oppsøkte hun fastlege for mindre helseproblemer, som fastlegen konkluderte med skyldtes jernmangel, alminnelig virusinfeksjon.

Med bistand fra advokat Lene Wallem ble avslaget omgjort og hun fikk full dekning under reiseforsikringen.

Forsikringsselskapenes tolkninger

I flere saker gir forsikringsvilkårene grunnlag for ulike tolkninger, og forsikringsselskapet legger til grunn den tolkningen som gavner selskapet. Som privatperson er lett å tenke at forsikringsselskapet har rett, og derved akseptere avslag eller et tilbud som du egentlig mener er for dårlig.
Det kan i disse sakene lønne seg å engasjere Osloadvokatene med god kjennskap til forsikringsrett. Forsikringsvilkårene er mange og kompliserte, og er ofte vanskelige å lese/forstå for et utrent øye. Osloadvokatene ser stadig at forsikringsselskapene avslår utbetaling på feil grunnlag, at selskapets tilbud om utbetaling er for lavt osv.

Advokatdekning via innboforsikring

Til slutt er det viktig å huske at du i disse sakene kan ha krav på dekning av ca 80% av advokatutgiftene under egen innboforsikring. Dekningen er begrenset av tvistesummen i hver enkelt sak og til maks 100 000,-.

Har du spørsmål om reiseforsikring eller andre forsikringssaker?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Lene Wallem
tlf 932 69 811 eller e-post wallem@advokat.no

Relaterte saker:

Fikk avslag av forsikringsselskapet ved alvorlig sykdom