Fikk kr 230.000,- i erstatning etter mishandling


Personer som er blitt utsatt for vold kan kreve erstatning fra gjerningspersonen. Dette kalles oppreisningserstatning. Nylig ble en kvinne tilkjent over 200.000 i erstatning for vold i familieforhold.

Advokatfullmektig Ørjan Onarheim representerte nylig sin klient i Oslo tingrett. Onarheim var kvinnens bistandsadvokat, og hadde nedlagt påstand om erstatning for mishandling i familieforhold.

Staten betalte advokatutgiftene

Som voldsoffer hadde kvinnen krav på bistandsadvokat. En bistandsadvokat skal ivareta voldsofferets interesser i forbindelse med etterforskning og rettssak. Utgiftene til bistandsadvokat dekkes av det offentlige.

Mishandling og trusler

Kvinnen hadde over lengre tid blitt mishandlet og krevde erstatning av sin tidligere samboer. Hun var blant annet utsatt for vold og trusler samt krenkende og nedsettende snakk.

Ble utsatt for væpnet ran på jobb – fikk erstatning etter flere år

Fikk ikke informasjon fra jobb eller politiet om at hun kunne ha krav på erstatning etter ran. Ble tilkjent erstatning og fikk dekket advokatkostnadene.

osloadvokatene.no/privat/personskade/ran-erstatning/

Oppreisningserstatning

Det er vanligvis et krav om at det må foreligge et økonomisk tap for at man skal kunne kreve erstatning. Ved vold og mishandling i familieforhold er det gjerne vanskelig å påvise et økonomisk tap. Men gjennom reglene om oppreisningserstatning kan gjerningspersonen stilles til ansvar for sine handlinger overfor offeret uten at det foreligger et økonomisk tap.

Psykologisk binding

Ved oppreisingserstatning kan også skade av ikke-økonomisk art erstattes. Retten la særlig vekt på hvor lenge mishandlingen hadde pågått og den psykologiske bindingen mellom gjerningsmannen og offeret. Ved vold og mishandling i familieforhold vil den psykologiske bindingen gjerne være sterk noe som gjerne gjør at mishandlingen pågår over lengre tid før gjerningsmannen blir stoppet.

Fengselsstraff og erstatningskrav

Den tidligere samboeren ble dømt av retten til å betale advokatfullmektig Onarheims klient kr 230.000,- i oppreisningserstatning. Gjerningsmannen fikk i tillegg til erstatningskravet mot seg også en fengselsstraff på fire år og seks måneder.


Relaterte artikler