Politiet henla voldtektssak


Osloadvokatene fikk omgjort henleggelsen og gjerningspersonen ble satt under tiltale ved tingretten for overtredelse av voldtektsbestemmelsen.

Osloadvokatene fikk omgjort henleggelse av voldtektssak fra politiet.

Politiet brukte lang tid på etterforskning av voldtektssak

I den aktuelle saken brukte politiet svært lang tid på etterforskningen. Osloadvokatene fant det derfor nødvendig å påklage saken til både statsadvokaten og riksadvokaten. Politiet ble som følge av dette gitt pålegg om å prioritere saken.

Nok bevis til å ta ut tiltale

Etter dette mottok Osloadvokatene beskjed om at saken ble henlagt på bakgrunn av bevisets stilling. Osloadvokatene var ikke enig i henleggelsen, da hun mente at det forelå tilstrekkelig bevis for å ta ut tiltale i saken. På denne bakgrunn ble politiets henleggelse påklaget. Klagen ble gitt medhold, og gjerningspersonen ble satt under tiltale ved tingretten for overtredelse av voldtektsbestemmelsen.

Bistandsadvokat i voldtektssak

Har du blitt utsatt for voldtekt eller andre overgrep, vil du som hovedregel ha krav på bistandsadvokat. Å få oppnevnt bistandsadvokat i en voldtektssak innebærer at dine advokatutgifter blir dekket av staten. Videre innebærer det at advokaten følger opp saken din gjennom hele prosessen.

Du kan selv velge bistandsadvokat

I en voldtektssak kan du velge hvilken bistandsadvokat du ønsker at skal representere deg. Dette gjelder også når advokaten befinner seg i et annet område enn du selv bor i. Klienten som Osloadvokatene representerte bodde utenfor Oslo-området. Selv om klienten befant seg utenfor Oslo-området, var Osloadvokatene med på alle avhør. Erfaringsvis er dette ofte til hjelp for voldtektsofferet.

Bruk advokat i voldtektssaker

Dersom du har blitt utsatt for voldtekt, kan det være helt avgjørende for utfallet av din sak at du tar kontakt med en advokat. Osloadvokatene har omfattende erfaring som bistandsadvokat.

Kontakt Osloadvokatene om du har vært utsatt for voldtekt

Relaterte saker:

Slik går du frem i en voldsoffererstatningsak
Utsatt for overgrep? Du kan ha krav på erstatning