Vold førte til forsinkelse i mastergraden - fikk erstatning på 100 000 kroner


En kvinne ble utsatt for vold av eksmannen. Volden førte til at kvinnen fikk brudd i nesen, brudd i ansiktskjellettet og hjernerystelse. Som en følge av volden ble utdannelsen og overgangen til jobb forsinket.

Hendelsesforløpet

Kvinnen og hennes tidligere kjæreste var på vei til et utested da volden utartet seg. Begge personene var beruset. Den tiltalte dyttet fornærmede ned på bakken, deretter sparket han henne i ansiktet. Den tiltalte ble dømt for overtredelse av straffelovens § 273 som omhandler kroppskade.

Osloadvokatene – Kvinne tilkjent 720 000 kroner i erstatning som følge av ektemannens mishandling

Osloadvokatene – Kvinne tilkjent 720 000 kroner i erstatning som følge av ektemannens mishandling

Med bistand fra advokatfullmektig Ytterstad fikk fornærmede medhold i kravet om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

osloadvokatene.no/erstatning/bistandsadvokat/kvinne-tilkjent-720-000-kroner-i-erstatning-som-folge-av-ektemannens-mishandling/

Plager i ettertid

Kvinnen måtte utsette sin mastergrad med et halvt år. Det ble i retten lagt frem legeerklæring fra kvinnens fastlege om at hun hadde blitt påført et alvorlig traume og slitt med ettervirkninger av hendelsen. Det ble også lagt frem bekreftelse fra universitetet hvor det fremgikk at kvinnen fikk utsatt sin innleveringsfrist for masteroppgaven på bakgrunn av voldshendelsen. Det var dermed klart for domstolene at voldshendelsen førte til utsettelse i mastergraden for kvinnen.

Erstatning

Retten vurderte hvilket økonomisk tap kvinnen ville få som følge av voldshendelsen. Dette ble vurdert opp mot hennes fremtidige lønnsinntekter. Da kvinnen studerte hadde hun en 50 % stilling. I arbeidskontrakten var det avtalt at hun skulle få en 100 % stilling etter endt mastergrad. Da masteroppgaven ble utsatt med et halvt år, gikk kvinnen glipp av inntekter tilsvarende en 50 % stilling i et halvt år. Retten kom da til at kvinnen ville lide et økonomisk tap på 102 500 kr som følge av masterutsettelsen. Tiltalte ble dermed dømt til å betale det nevnte beløpet til kvinnen i erstatning.

Advokatkostnader

Kvinnen fikk i denne saken oppnevnt en bistandsadvokat. I mange voldssaker har fornærmede krav på å få oppnevnt bistandsadvokat. Staten betaler utgifter til bistandsadvokat. I denne saken fikk kvinnen dermed dekket sine advokatutgifter.

Vi i Osloadvokatene sjekker alltid dine muligheter for å få advokatutgifter dekket. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.


Relaterte artikler