Gjensidige var for trege med å avkorte - avkortning av erstatning


Å avkorte innebærer at forsikringsselskapet likevel slipper å betale erstatning. Det skal endel til før vilkårene for avkortning er oppfylt. Er ikke vilkårene oppfylt, må forsikringsselskapet betale full erstatning.

Gjensidige var for trege med å avkorte – avkortning av erstatning

Hvis et forsikringsselskap mener at vilkårene er brutt i forsikringsavtalen kan de foreta avkortning. Det innebærer at de slipper å betale erstatning hvis det er snakk om 100% avkortning.

Avkortning av erstatning

Når et forsikringsselskap ønsker å avkorte en erstatningsutbetaling har de en plikt til å gjøre det. Det er ikke nok å varsle at de vurderer  å foreta avkortning og deretter vente i 3 år før de faktisk foretar avkortningen. Gjensidige hadde her vært for trege.

Gjensidige hadde ikke rett til å foreta avkortning av erstatning

Borgarting lagmannsrett kom frem til at Gjensidige her hadde akseptert  at de måtte betale erstatning fordi de hadde vært  så trege til å gjennomføre avkortningen.

«Lagmannsretten er etter dette kommet til at Gjensidige har tapt avkortningsretten. På grunn av det lange tidsforløpet og adferden underveis, må Gjensidige anses å ha akseptert å dekke Osloadvokatenes klients tap uten avkortning, så langt de alminnelige vilkårene for erstatning er oppfylt.»

Sobril og Valium

Osloadvokatenes klient hadde kjørt bil og skadet seg. Han hadde fulgt legens regler og tatt medisiner mot angst som Sobril og Valium. Legen mente at vår klient hadde en påvirkningsgrad som tilsvarte mellom 1,0 og 1,5 etter fradrag for normal sikkerhetsmargin. Normalt skulle det ha ført til at forsikringsselskapet kunne avkorte forsikringen.

Osloadvokatene kan hjelpe ved avkortning av erstatning

Når et forsikringsselskap vurderer å foreta avkortning får man gjerne et varsel der de varsler at de vurderer å foreta avkortning. Deretter har forsikringsselskapet en frist på seg til å følge opp dette varselet. Hvis de ikke gjør det i tide kan kravet likevel være tapt.  Har du et erstatningskrav og lurer på om selskapet kommer til å be om avkortning kan vi gjerne se på saken din.