Skattepliktig inntekt av utleieinntekter via Airbnb?


Den siste tiden har det blitt svært populært å leie ut hele eller deler av boligen gjennom delingstjenesten Airbnb. Mange opplever at dette kan gi gode inntekter.

Dersom du skal leie via Airbnb ut kan det være en fordel å være klar over hvilke skatteregler som gjelder for en slik form for utleie. Det klare utgangspunktet i norsk rett er at alle inntekter er skattepliktig.

Leieinntektene kan være skattepliktig

Når det gjelder utleie av egen bolig er det imidlertid to unntak fra dette utgangspunktet.

Leieinntektene er for det første skattefrie dersom du selv bor i den mest verdifulle delen av leiligheten mens du leier ut. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom du selv benytter det største soverommet. Det er imidlertid viktig å være klar over at utleieverdien ikke alltid samsvarer med arealforholdet. Om soverommet du leier ut er mindre i areal, men av høyere standard, kan det være at denne delen av leiligheten anses for å ha en høyere utleieverdi.

Videre er leieinntektene skattefrie hvis man ikke bruker den mest verdifulle delen selv, eller ikke benytter boligen overhodet i den perioden man leier ut, så lenge leieinntektene ikke overstiger 20 000,-.

Slik sikrer du at leieinntektene er skattefrie

Dersom du i løpet av året leier ut boligen i en periode hvor du selv benytter den mest verdifulle delen, og i annen periode hvor leietakeren leier hele boligen kan skattereglene kombineres. Dette betyr at leieinntektene i den perioden hvor du selv benytter den mest verdifulle delen er skattefrie. I den perioden hvor hele, eller den mest verdifulle delen av boligen leies ut, er leieinntektene skattefrie så lenge de ikke overstiger 20 000,-.

Når leieinntektene overstiger 20 000 kroner

Dersom du leier ut hele eller den mest verdifulle delen av boligen, og leieinntektene overstiger 20 000,-, må du betale skatt av det overstigende. Inntektene over 20 000,- regnes som kapitalinntekt, og skattlegges med 28 prosent.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Relaterte saker:

Utleie av leilighet i borettslag
Kan styret i borettslaget nekte deg å leie ut via Airbnb?