Skade på bolig etter utleie


I utgangspunktet har utleier ansvaret for å holde utleieboligen mangelfri under leieperioden. Er det gjenstander som tilhører utleier som må skiftes ut, er dette utleiers ansvar. Leietaker er imidlertid ansvarlig for skader som han eller hun påfører leieobjektet.

Hva må utleier tåle av slitasje på utleieobjektet?

Det er slitasje utover det «vanlige» som gjør at utleier kan kreve erstatning fra leietaker. Grensen mellom vanlig og uvanlig slitasje kan være vanskelig å trekke. En utleier må blant annet tåle slitasje som små riper i parketten, og merker på kjøkkeninnredning og skap.

Utleieforholdet påvirker hva som må anses som «vanlig» slitasje. Er det en barnefamilie eller en familie med hund som har fått lov til å leie boligen medfører det andre betingelser for hva som regnes som vanlig slitasje. Det samme gjelder hvis det har vært et langt leieforholdet, da må det anses som normalt med større slitasje enn ved et leieforhold på et år.

Hva burde du gjøre som leietaker?

Som leietaker burde du dokumentere tilstanden til boligen ved innflytting. Dette for å unngå spørsmål rundt slitasje og skader ved utflytting. Fremsettes det krav om erstatning fra utleier kan denne dokumentasjonen være avgjørende for å fremlegge tilstanden til leieobjektet på overtakelsestidspunktet.

Hva burde du gjøre som utleier?

Som utleier bør du opprette en klar og forståelig kontrakt. Du bør også opprette en depositumskonto. Dette vil gjøre det enklere å få erstatning ved skader på boligen.

Er det dokumentert slitasje utover det vanlige bør du som utleier fremsette krav om erstatning så raskt som mulig. Det følger blant annet av husleieloven at kravet skal sendes innen rimelig tid etter at utleier burde oppdaget skaden. Erfaring viser også at betalingsviljen til leietaker er størst kort tid etter at leieforholdet opphører.

Osloadvokatene – Utleiers oppsigelse av leieavtalen var gyldig

Osloadvokatene – Utleiers oppsigelse av leieavtalen var gyldig

Hvilke muligheter har man som utleier til å avslutte en leiekontrakt? Osloadvokatene hjelper deg i din utleietvist

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/utleier-oppsigelse-leietaker-advokat/

Står du ovenfor en utleietvist?

Ta kontakt med oss i Osloadvokatene. Vi bistår både utleier og leietaker i en tvist som omhandler skader på utleieobjekt.

Advokatutgifter?

Du kan ha rettshjelpsdekning i dine forsikringer. Vi undersøker alltid dine muligheter for å få advokatkostander dekket. Ingen utgifter løper før vi er enige om oppdrag.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.


Relaterte artikler