Husk utkastelsesklausul i utleiekontrakten!


Med en utkastelsesklausul i utleiekontrakten har du et tvangsgrunnlag for utkastelse dersom husleien ikke betales.

Skriftlig leiekontrakt

Det er alltid lurt både for utleier og leietaker å ha en skriftlig leiekontrakt om utleieforholdet. En skriftlig kontrakt skaper klarhet omkring både leietakers og utleiers rettigheter og plikter. Selv om de aller fleste utleieforhold går knirkefritt, kan du som utleier oppleve å komme i konflikt. En god leiekontrakt kan da komme godt med. Ved en eventuell konflikt anbefaler vi å si fra til leietakeren med en gang da mange konflikter kan løses gjennom kommunikasjon. Av bevismessige hensyn anbefaler vi videre å holde kommunikasjonen med leietakeren skriftlig. Da kan det som avtales lettere bevises dersom konflikten ikke løser seg.

Strenge krav for utkastelse

Dersom konflikten ikke løser seg og du ønsker å kaste ut leietakeren, er det strenge form- og saklighetskrav for dette. Dersom konflikten gjelder manglende betaling av husleie kan du som utleier ha rett til å kreve utkastelse. Men det må da foreligge et tvangsgrunnlag. Slikt tvangsgrunnlag foreligger dersom det er inntatt en utkastelsesklausul i leiekontrakten.

Utkastelsesklausul

Dersom leiekontrakten har en utkastelsesklausul, kan du sende varsel om utkastelse allerede dagen etter husleien skulle vært betalt. I varselet om utkastelse må du gi beskjed om at leietakeren kastes ut av leiligheten hvis ikke husleien betales innen 14 dager, og at utkastelse unngås hvis husleien betales innen den angitte frist, med tillegg av forsinkelsesrenter. Begge disse momentene må tas med i varselet for at det skal være gyldig i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven.

Osloadvokatene – Slik får du kastet ut en leietaker

Namsmannen kan få kastet ut en leietaker som for eksempel bråker, ødelegger leiligheten eller ikke betaler husleien i rett tid.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/slik-far-du-kastet-ut-en-leietaker/

Til namsmannen

Betaler ikke leietakeren innen fristen på 14 dager, kan du begjære utkastelse hos namsmannen. Vanligvis tar det omtrent tre måneder å få igjennom en utkastelse, men dette er vesentlig raskere enn prosessen gjennom rettssystemet. Dersom du i tillegg har depositum tilsvarende tre husleier, vil du også ha sikret dine leieinntekter i perioden tvangsutkastelsen pågår.

Uten utkastelsesklausul

Dersom kontrakten ikke inneholder en slik klausul må du som utleier gå til retten for å begjære leietakeren utkastet. Dette tar gjerne lang tid og kan koste mye penger. Namsmannen må nemlig ha en rettskraftig dom for å kunne fullbyrde et slikt tvangstiltak. Med en utkastelsesklausul kan du henvende seg direkte til namsmannen og begjære tvangsfravikelse.

Standard leiekontrakt

forbrukerrådets nettside kan du finne en god leiekontrakt med utkastelsesklausul. I denne er inntatt de viktigste rettigheter og plikter både for leietaker og utleier. Det er imidlertid viktig å tilpasse kontrakten til deres spesifikke leieforhold da forbrukerrådets kontrakt er helt generell.


Relaterte artikler