Leietakeren hadde fremleid ulovlig


I en sak for husleietvistutvalget var spørsmålet om utleieres oppsigelse var gyldig. Utleier sa opp leieavtalen fordi han mente leietakeren hadde fremleid leiligheten ulovlig. Saken gikk for HTU i 2020.

Leietakeren hadde bodd i leiligheten i 5 år da utleieren sendte oppsigelse av leieforhold. Utleieren mente at leietakeren hadde fremleid leiligheten ulovlig. Leietakeren var uenig i dette og saken endte hos husleietvistutvalget (HTU) i 2020.

Husleietvistutvalgets vurdering

Husleietvistutvalget skal prøve om oppsigelsen er lovlig og eventuelt sette oppsigelsen til side, jf husleieloven § 9-8. I denne saken var spørsmålet for HTU om oppsigelsen hadde saklig grunn og om oppsigelsen måtte settes til side fordi den var urimelig etter forholdene.

Ulovlig fremleie

Utleieren hevdet at leietakeren hadde fremleid til to personer som leietakeren ikke kjente fra før. Leietakeren hadde satt opp lås på døren mellom stuen og soverommet slik at leiligheten ble delt i to. På soverommet var det plasser et kjøleskap, kasseroller og to senger. HTU fant at soverommet var innredet for opphold av en viss varighet og at det var et mer etablert boforhold enn besøk som leietakeren anførte.

Leietakeren kjente heller ikke personene fra før. Leietakeren hevdet at de var på besøk for å vente på at deres felles bekjent skulle komme tilbake til Norge. HTU var ikke enig i leietakerens forklaring.

HTU konkluderte med at det var tilstrekkelig sannsynliggjort at leietakeren hadde ulovlig fremleid leiligheten. Oppsigelsen var dermed saklig begrunnet.

Osloadvokatene – Utleier kunne heve leieavtalen

Osloadvokatene – Utleier kunne heve leieavtalen

I en sak for lagmannsretten i 2020 fikk utleier medhold i kravet om tvangsfravikelse av leietageren etter manglende betaling av husleien.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/utleier-heve-leieavtalen-advokat/

Rimelig for utleier å si opp leieavtalen

Leietakeren hadde 6 måneder igjen av leiekontrakten og han krevde å få bo i leiligheten ut tiden slik at han hadde mulighet til å finne seg en ny leilighet.

HTU konkluderte med at oppsigelsen ikke var urimelig og at oppsigelsen ble opprettholdt som gyldig. HTU viste særlig til at leietakeren ikke hadde noen særlig tilknytning til verken leiligheten eller området som leiligheten lå i. Utleiers behov for å hindre ulovlig fremleie veide tyngre enn leietakerens behov for å bo i leiligheten de resterende 6 månedene.

Oppsigelsen var gyldig

HTU konkluderte med at oppsigelsen er gyldig og utleier ble tilkjent saksomkostningene. i forbindelse med saken.

Har du lignende sak?

Da kan det være avgjørende med bistand fra advokat. Ofte vil advokatkostnadene være dekket gjennom forsikringen din. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg alltid å undersøke om du har slik dekning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler