7 gode råd til deg som er leietaker


I følge statistisk sentralbyrå leier 23, 2 % av husholdningene i Norge boligen de bor i. Ikke alle opplever at utleier opptrer så seriøst som man bør kunne forvente. Flere av leietakerne er gjerne unge og uerfarne, og kan lett bli utnyttet dersom de ikke er klar over sine rettigheter. Osloadvokatene har lang erfaring med de fleste problemer som kan oppstå i leieforhold. Vi vil derfor gi våre beste råd til deg som er i et leieforhold eller å vurderer å inngå et leieforhold.

1. Ha alltid ha skriftlig kontrakt

En husleieavtale kan inngås både skriftlig eller muntlig. Selv om muntlig kontrakt også vil være bindende, bør man helst unngå at en så viktig avtale kun inngås muntlig. Ved å ha en skriftlig kontrakt har du mulighet til å bevise hva du og utleier har blitt enige om. Du bør derfor alltid kreve å få kontrakten skriftlig. Det du allerede har inngått en muntlig husleiekontrakt, kan du kreve at denne settes opp muntlig.

2. Les kontrakten nøye før du signerer

Det er viktig å aldri signere noe før man har lest nøye igjennom kontrakten. Det kan også være lurt å bruke en standardkontrakt, for eksempel fra Forbrukerrådet, når husleieforhold skal inngås. I en standardkontrakt er de viktigste punkter tatt med. Dersom dere har avtalt spesielle forhold som ikke er med i standardkontrakten, bør dette også tas med i den skriftlige kontrakten. Dette kan for eksempel være tilgang til parkeringsplass, inkludert strøm, TV og internett eller rett til å bruke hage. Vær også spesielt oppmerksom på om leieforholdet gjelder for en tidsbegrenset periode eller ikke og hvor lang oppsigelsestiden er. Det er også viktig å være oppmerksom på om det er avtalt bindingstid.

Skader på leieobjektet ga utleier krav på kr. 500 000,- | Osloadvokatene

Skader på leieobjektet ga utleier krav på kr. 500 000,- | Osloadvokatene

Lagmannsretten dømte leietaker til å betale erstatning for skader på leieobjektet. Utleier fikk også sakskostnader dekket.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/erstatning-for-skader-pa-leieobjektet/

3. Befaring med utleier ved overtakelse

Mange opplever at utleier ved endt leieforhold krever erstatning for skader han mener du som leietaker har påført leiligheten. For å unngå å bli ansvarlig for skader som allerede forelå når du overtok leiligheten, er det viktig at du og utleier i fellesskap går grundig igjennom leiligheten ved overtakelse og skriver ned alle feil og mangler. Dersom du oppdager flere feil og mangler etter denne gjennomgangen, er det viktig at straks gir utleier skriftlig beskjed om dette.

4. Krev alltid at depositum settes på særskilt konto

Dersom det er avtalt at du som leietaker skal betale inn depositum, bør du kreve at dette settes inn på en særskilt depositumkonto som står i ditt navn. Dersom utleier ønsker at du setter depositumpengene inn på hans private konto, kan du nekte å gjøre dette med henvisning til husleieloven § 3-5.

Osloadvokatene – Ikke la utleier disponere depositumspengene!

Osloadvokatene – Ikke la utleier disponere depositumspengene!

Det er viktig at beløpet settes inn på en særskilt depositumskonto. Det er leietaker som må bevise at han har gitt depositum til utleier.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/depositum/

5. Sett deg inn i de rettigheter og plikter du har under leieforholdet

Det aller viktigste er din rettighet til å bruke boligen og din plikt til å betale leie. Det finnes imidlertid en rekke andre rettigheter under leieforholdets varighet. Det kan for eksempel gjelde vedlikehold, støy og husdyr. Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder kan det være lurt å avklare dette med selger så fort som mulig.

6. Du ønsker å avslutte leieforholdet – hva gjør du?

Alle leieforhold vil før eller siden opphøre. Det kan være mange grunner til at du ønsker å avslutte leieforholdet, og som leietaker trenger du ikke noen begrunnelse for en oppsigelse. Om du vurderer å si opp leiekontrakten bør du finne frem kontrakten og finne ut hvor lang oppsigelsestiden er, om du har bindingstid og eventuelt andre relevante bestemmelser. Det er heller ingen formkrav til leietakers oppsigelse. Det er tilstrekkelig å få frem at du ønsker å si opp leiekontrakten. Selv om en muntlig oppsigelse også vil være gyldig, anbefaler vi at oppsigelsen gjøres skriftlig.

7. Utleier ønsker å avslutte leieforholdet – hva gjør du?

Du kan komme i en situasjon hvor du ønsker å fortsette leieforholdet, men utleier ønsker å få deg ut av boligen. Skal utleier lovlig kunne si opp leiekontrakten må det foreligge saklig grunn og han må følge særskilte formkrav. Som leietaker har du alltid rett til å protestere på en oppsigelse. Det medfører at utleier i så fall må innlede en rettslig prosess for å få oppsigelsen kjent gyldig. Vi anbefaler at du tar kontakt med en advokat dersom du har fått en oppsigelse, men ikke ønsker å flytte.

Skader på leieobjektet ga utleier krav på kr. 500 000,- | Osloadvokatene

Skader på leieobjektet ga utleier krav på kr. 500 000,- | Osloadvokatene

Lagmannsretten dømte leietaker til å betale erstatning for skader på leieobjektet. Utleier fikk også sakskostnader dekket.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/erstatning-for-skader-pa-leieobjektet/

Vi hjelper deg gjerne!

Leie av bolig er en av de viktigste avtalene en privatperson kan inngå. Du bør derfor ikke ta lett på denne prosessen, men sette deg grundig inn i alt som har med leieforholdet ditt å gjøre. Osloadvokatene har gjennom en årrekke bistått mange leietakere, og vil ta saken din på alvor. I mange saker som omhandler leieforhold vil du enten ha krav på fri rettshjelp eller få dekket advokatutgifter gjennom din innboforsikring. Dette vil vi alltid avklare når du kontakter oss. Dersom du ønsker bistand i forbindelse med ditt leieforhold er det bare å ta kontakt med oss på telefon eller e-post.


Relaterte artikler