Strid om utleiedel i kjeller - advokat reduserte kravet med nesten 1 million


Osloadvokatene får til gode løsninger for mange klienter. I denne nye eiendomssaken sto det om høye beløp, og da er det viktig med en advokat som kjenner reglene om mangler ved eiendom og fremgangsmåten ved offentlige søknader.

Et ektepar solgte et hus hvor det ble opplyst at kjellerleiligheten var godkjent som utleiedel. Det stemte ikke, og kjøper fremmet krav om prisavslag og erstatning når de oppdaget dette. Kravet var på rundt 1 million kroner og tilsvarte verdireduksjonen for boligen uten kjellerleiligheten.

 

advokat, særeie

 

Erkjente kravet

På vegne av ekteparet erkjente advokaten at det var gitt uriktige opplysninger når salget skjedde. Hun sa imidlertid ifra til kjøper at hun kunne bistå i å søke kjellerleiligheten godkjent av kommunen. Dette ville innebære at man rettet mangelen etter avhendingsloven § 4-10. Dermed kunne paret potensielt unngå tyngre juridiske sanksjoner som ville kostet dem mye, for eksempel prisavslag eller erstatning. Kjøper godtok at advokaten søkte kommunen om dette.

Overprøvet av Statsforvalteren

Etter en lang søknadsprosess i kommunen, ble saken fremmet for klagebehandling hos Statsforvalteren. Advokaten hevdet at det aktuelle arealet (kjelleren) ikke var fysisk adskilt fra eksisterende enebolig og for øvrig oppfylte relevante tekniske krav for eldre boliger. Statsforvalteren var enig og ga paret medhold. Resultatet ble at Statsforvalteren opphevet kommunens vedtak. Leiligheten i parets kjeller ble dermed godkjent slik den sto, og kravet på 1 million bortfalt.

Har du liknende problem?

Osloadvokatene bistår deg gjerne i sak som gjelder eiendom og utleiedeler av denne. I slike saker vil advokatkostnadene dine gjerne være dekket gjennom forsikringen din. Er du usikker på dette, hjelper vi deg alltid å undersøke om du har slik dekning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.


Relaterte artikler