Skjeggkre


En kjøper av en rekkehusleilighet med skjeggkre fikk tilkjent et prisavslag som dekket både kostnader til sanering og for den negative effekten dette ville ha ved et videresalg. Skjeggkre.

I en uttalelse av 12.02.2020 i Finansklagenemnda med nummer 2020-98 ble det konkludert med at en kjøper av en rekkehusleilighet med skjeggkre fikk tilkjent et prisavslag som dekket både kostnader til sanering og et prisavslag for den negative effekten dette ville ha ved et videresalg. I den siste tiden har man ikke fått dekket annet enn saneringskostnadene dersom man tok en sak rettslig, men denne uttalelsen er en indikasjon på at siste ord ikke er sagt angående dette.

I saken som omtales i uttalelsen oppdaget kjøper skjeggkre i forbindelse med oppussing av leiligheten flere måneder etter overtagelse og sendte en reklamasjon til selger og boligselgerforsikringsselskapet angående dette 1 år og 1 måned etter overtagelse.

Avslag fra boligselgerforsikringsselskapet

Tilbakemeldingen fra boligselgerforsikringsselskapet på den fremsatte reklamasjonen var at kravet ble avslått. Begrunnelsen for dette var at selskapet mente det ikke forelå brudd på opplysningsplikten etter avhendingsloven og at det heller ikke var sannsynliggjort et verditap som skulle tilsi at avviket var vesentlig.

Videre anførte selskapet at kjøper hadde reklamert for sent da reklamasjonen først ble fremsatt 1 år og 1 måned etter at boligen ble overtatt.

Opplysninger fra sameiet

I forbindelse med saken kontaktet kjøper både styret og andre naboer i sameiet og det ble avdekket at selger hadde vært kjent med og meldt fra til styret om det som ble omtalt som sølvkre eller mulig skjeggkre en god stund før salget. Dette ble ikke videreformidlet ved salget og Finansklagenemnda kom da til at dette var et brudd på selgers opplysningsplikt.

Som det fremgår av uttalelsen er Finansklagenemnda av den oppfatning at opplysninger om skjeggkre alltid vil falle inn under selgers opplysningsplikt. Manglende opplysninger om dette vil således medføre at det foreligger en mangel som selger og boligselgerforsikringsselskapet blir ansvarlige for.

Ved vurderingen av hva selger måtte betale i prisavslag kom Finansklagenemnda til at selger måtte dekke et verditap i tillegg til saneringskostnadene da de var av den oppfatning at opplysninger om skjeggkre ville ha en negativ effekt på et salg.

Dersom du er kjøper av en bolig og finner ut at det er skjeggkre eller andre skadedyr i denne er det viktig at du reklamerer til selger eller boligselgerforsikringen så fort som mulig da kravet ellers kan tapes som følge av en for sent fremsatt reklamasjon. Det følger av rettspraksis at rimelig tid i de fleste tilfeller vil være ca. 2 til 3 måneder.

Uttalelsen er ikke akseptert av boligselgerforsikringsselskapet

Avslutningsvis skal det bemerkes at boligselgerforsikringsselskapet ikke har akseptert denne uttalelsen. Dette medfører at saken vil bli tatt videre rettslig og at siste ord ikke er sagt pr. i dag.

Uttalelsen er imidlertid en god indikasjon på at det fortsatt kan være mulig å vinne frem med et krav om et prisavslag som følge av redusert verdi ved videresalg med opplysninger om skjeggkre. Dette da uttalelsen ble avsagt i flertall av representanter fra Lovsekretariatet i Stortinget, Forbrukerrådet og forsikringsselskapene og indikerer at det fortsatt er flere med stor faglig tyngde som er uenige i den praksis som er lagt til grunn i domstolene.

Skjeggkre

Når det gjelder sanering av skjeggkre blir resultatene stadig bedre og i mange tilfeller vil man kunne sanere skjeggkre fullstendig. Dersom man imidlertid bor i en leilighet i et sameie eller et borettslag der styret ikke ønsker å ta tak i problemet kollektivt vil man i praksis aldri kunne utrydde skjeggkre i en leilighet fullstendig. Dette da skjeggkreene kan finne veien mellom leiligheter gjennom de minste sprekker, eksempelvis ved rørgjennomføringer og lignende.

Når skjeggkre ikke kan utryddes fullstendig må man opplyse om dette og dette vil kunne ha en prisdempende effekt når man skal selge. Dette kalles i uttalelsen fra Finansklagenemnda for et varig restlyte og skyldes at det er flere kjøpere som vil være interessert i å betale mindre for eller ikke en gang vurdere å kjøpe en bolig der det er opplyst om at det er skjeggkre.

Vi kan hjelp deg med ditt krav

Dersom du ønsker bistand eller har spørsmål etter kjøp av en bolig med mangler hjelper vi deg gjerne. En god håndtering av saken kan være avgjørende for å sørge for at du som kjøper får riktig oppgjør eller får mangelen utbedret av selger eller boligselgerforsikringen.

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem videre. Vi har flere advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom og bolig. Vi bistår deg gjerne i din sak.