Seksjonseiers vedlikeholdsplikt i et sameie


Hvilken plikt har du til å vedlikeholde en eierseksjon, og hva må vedlikeholdes?

For alle seksjonseiere følger det en plikt til å vedlikeholde sin bruksenhet, jf eierseksjonsloven § 32. Denne plikten gjelder uavhengig av om det er privat leilighet eller næringseiendom, alle seksjonseiere har vedlikeholdsplikt.

Hvilke områder skal vedlikeholdes av seksjonseieren

Eierseksjonloven fastsetter at seksjonseiers vedlikeholdsplikt i hovedsak omfatter sin egen bruksenhet med tilleggsdeler og er uttømmende definert i eierseksjonsloven § 32 første til fjerde ledd. I korte trekk gjelder plikten eierens inventar, vegger, gulv og utstyr i leiligheten. Eieren skal også rense sluk og holde avløpsrør åpne.

De områder som ikke er omfattet av seksjonseierens vedlikeholdsplikt skal vedlikeholdes av sameiet. Det kan i tilfeller være vanskelig å avgjøre hvor grensen mellom sameiets og seksjonseiers vedlikeholdsplikt går. Det avgjørende er om vedlikeholdet gjelder en del av bygningskroppen og dermed er sameiets ansvar. Som eksempel vil en en balkong som eier bruker være sameiets ansvar å vedlikeholde så lenge det er samme type vedlikehold som utvendige vegger. På den annen side er seksjonseier ansvarlig for vedlikehold av det man selv har skaffet for å øke verdien, typisk gulvfliser eller vindskjerm.

Osloadvokatene – Styrevedtak om utkastelse kjent ugyldig

Osloadvokatene – Styrevedtak om utkastelse kjent ugyldig

Eierseksjonsloven setter krav til habilitet og representasjon ved styrevedtak. Styrevedtak vil bli kjent ugyldige hvis kravene ikke er oppfylt.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/styrevedtak-om-utkastelse-kjent-ugyldig/

Kvaliteten av vedlikeholdet

Bestemmelsen setter også opp en list for hvilken kvalitet vedlikeholdet skal ha. Vedlikeholdet skal være så det hindrer skader og ulemper på andre bruksenheter. Når denne terskelen er nådd er det selv opp til seksjonseier om man ønsker å utføre mer vedlikehold.

Kan avtales en annen fordeling

Sameiet kan i sine vedtekter bestemme at seksjonseiers vedlikeholdsplikt skal utvides eller krympes. Det kan altså flyttes ansvar for vedlikehold fra sameiet til den enkelte seksjonseier, eller motsatt.

Eierskifte

Nye seksjonseiere plikter å utføre vedlikehold som tidligere eiere skulle ha utført. Vedlikeholdsmangler kan gi overtager grunnlag for et eventuelt prisavslag i kjøpet av leiligheten, men for vedlikeholdsplikten er det uten betydning om tidligere eier skulle ha utført arbeidet.

Har du en sak om vedlikeholdsplikt?

Da kan du ha krav på dine advokatkostnader dekkes gjennom din innboforsikring. Hos Osloadvokatene har vi kunnskapen du trenger i din sak. Vi hjelper også alltid våre klienter å undersøke om deres advokatkostnader kan være dekket av innboforsikringen. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler