Rett til dyrehold i sameie


Utgangspunktet er at dyrehold er tillatt i sameier, hvordan kan da styret nekte beboere å holde dyr?

For seksjonssameier gir den nye eierseksjonsloven § 28 andre ledd reglene om dyrehold i eierseksjoner.

Utgangspunktet er at dyrehold er tillatt. For ethvert seksjonssammeie er dermed hovedregelen at husdyr er tillatt. Sameie kan fravike fra utgangspunktet ved å forby dyrehold i vedtekter eller ordensreglene.

Unntak dersom det er gode grunner og ikke til ulempe

Tiltross for et forbud mot dyrehold kan en seksjonsbruker ha dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere i sameiet. Begge vilkårene må være oppfylt for at en seksjonseier skal få ha dyr i sameiet.

Osloadvokatene – Seksjonsleiligheten ble tvangssolgt

Osloadvokatene – Seksjonsleiligheten ble tvangssolgt

Seksjonseier hadde 14 måneder ubetalte fellesutgifter – leiligheten ble tvangssolgt. Kontakt Osloadvokatene for hjelp i din sameietvist.

osloadvokatene.no/eiendom/seksjonsleiligheten-ble-tvangssolgt/

Før og etter forbudet

Skillet mellom dyr som man hadde da reglene ble innført og dyr man senere skaffet seg kan være relevant. Høyesterett behandlet i 1987 en sak hvor eieren av en seksjonsleilighet hadde en hund før styret innførte forbud mot å ha hunder og katter. Her kom retten til at eieren fikk beholde hunden. Det ble lagt vekt på at det ikke forelå noe forbud mot husdyr når hun flyttet inn med sin fire måneders gamle valp og at hunden var godlynt. Det kan fremstå urimelig om eieren må velge mellom avlivelse eller flytting.

For det andre tilfellet vil man vanskelig ha krav på å beholde et dyr man hadde når man kjøpte leiligheten med dyreforbud. Det vil være kjøperen som tar risikoen i en slik situasjon for at dyrehold er tillatt.

Seksjonseierens grunner for dyrehold

Graden av hvor gode grunnene er for dyrehold vil være viktig. Det vil for eksempel aldri kunne nektes å ha førerhund for blinde, men det må også aksepteres dyrehold i andre situasjoner. I tilfeller hvor psykiske og sosiale grunner gjør det viktig å ha kjæledyr vil dette være et viktig moment. Det må vurderes hvilket type dyrehold det er og hvordan forholdene er i sameiet.

Sjenerende dyrehold 

Dyreholdet må ikke være til ulempe. I tilfeller hvor ingen blir sjenert av dyreholdet, er utgangspunktet at det tillates med dyr. I saker hvor andre beboere sjeneres, må man avveie interessene. Der en beboer har meget gode grunner for dyreholdet må de andre beboerne akseptere mer.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring, vil den dekke advokatkostnader opp til 100 000 kr. Det gjelder de fleste saker, men det finnes viktige unntak. Hos Osloadvokatene kan vi reglene og unntakene. Vi bistår deg hele veie. Kontakt oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler