6 gode råd når naboen bråker


Det er lett å bli irritert når naboen lager mye bråk. Særlig i de tilfeller hvor støyen gjentar seg regelmessig. Hva kan du egentlig gjøre dersom støyen fra naboen blir for plagsom? Osloadvokatene har håndtert mange slike saker. Vi vil derfor gi deg våre beste tips dersom du opplever at naboen lager mye støy og bråk.

Må akseptere at naboene lever sine liv

Hvis man bor tett er det ikke til å unngå at man hører naboene innimellom. Dersom man for eksempel bor i et sameie eller borettslag er det ikke til å unngå å legge merke til naboene. Har man valgt å bosette seg et slikt sted, må man tåle at det bor mennesker rett i nærheten som lever sine liv. Samtidig er det viktig at alle som bor tett på hverandre viser hensyn til sine naboer.

Lovfestet forbud mot urimelig eller unødvendig støy

Både naboloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven har bestemmelser om at man ikke skal gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for en nabo. Det er dermed ikke all støy som vil være i strid med disse bestemmelsene, og man må tåle noe. Akkurat som du viser hensyn til din nabo, skal naboen vise hensyn til deg. Dersom du opplever at naboen ikke tar hensyn, og bråker urimelig mye, kan det være grunn til å foreta seg noe.

Osloadvokatene – Muntlig avtale ga rett til parkeringsplass

Osloadvokatene – Muntlig avtale ga rett til parkeringsplass

Det ble ansett som sannsynliggjort at partene hadde inngått muntlig avtale om varig rett til parkeringsplass. Ikke alle avtaler må være skriftlige!

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/muntlig-avtale-ga-rett-til-parkeringsplass/

1. Ta kontakt med naboen

Dersom du har et problem er det alltid lurt å ta opp problemet med den det gjelder. Veldig mange saker kan løses dersom man har en konstruktiv dialog med naboen. Kanskje vedkommende ikke var klar over at du opplevde mye bråk. Dersom bråket var en enkelthendelse, for eksempel fra en fest, vil en saklig beskjed om å redusere støynivået ofte løse problemet. Dersom det derimot er et gjentakende problem, kan man forsøke å sette seg ned med naboen og lage felles kjøreregler som fungerer for begge parter.

2. Sjekk husordensregler og vedtekter

Dersom du bor i et sameie eller borettslag finnes det mest sannsynlig bestemmelser om bråk og støy. Finn frem til hva som er bestemt i ditt sameie eller borettslag. Hvis du mener at naboene bryter disse reglene, eksempelvis bestemmelser om nattero, kan du ta dette opp med naboen og vise til den aktuelle bestemmelsen.

Servitutter – hva er egentlig det?

Servitutter – hva er egentlig det?

På tross av at servitutter er ukjent for mange, kan den praktiske betydningen av servitutter være stor. Kontakt Osloadvokatene!

osloadvokatene.no/eiendom/nabokonflikt/servitutter/

3. Klag til styret

Dersom du bor i et sameie eller borettslag skal det alltid foreligge et styre. Du kan derfor sende en klage til styret i de tilfeller naboen ikke er samarbeidsvillig og bråket fortsetter. Vi vil anbefale at du sender en skriftlig klage, og at denne formuleres saklig og poengtert. Det er da viktig å få frem hvem du er, hvem du klager på, hva som er problemet og hvor ofte dette har vært et problem. Hvis du mener bråket bryter med husordensregler eller vedtekter, bør dette også nevnes.

4. Opptre saklig og korrekt overfor nabo og styret

Selv om du opplever at naboen eller styret ikke tar problemet ditt på alvor, er det vår erfaring at man sjelden har noe å vinne på å la seg bli revet med følelsesmessig. Du bør derfor alltid ha en høflig og saklig tone i kommunikasjonen.

5. Sørg for skriftlighet dersom problemet ikke løses raskt

Hvis den plagsomme støyen ikke opphører etter at du har vært i kontakt med naboen og styret, bør du følge opp saken tett. Du bør da levere ytterligere klager til naboen og styret, helst skriftlig. Husk å være konkret i klagene og spesifiser hva du klager på denne gangen.

Osloadvokatene – 7 gode råd til deg som er leietaker

Osloadvokatene – 7 gode råd til deg som er leietaker

Dersom du er leietaker er det viktig å sette seg grundig inn i alt som angår leieforholdet. Vi vil her gi deg våre beste råd.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/7-gode-rad-til-deg-som-er-leietaker/

6. Ta kontakt med Osloadvokatene

Dessverre er det slik at mange naboer viser liten forståelse for de plager de utsetter andre naboer for. Det er heller ikke alltid slik at styret tar klagen din på alvor. Osloadvokatene har lang erfaring med tilsvarende saker, og kan bistå deg under hele prosessen. Vi vet at et godt bomiljø er viktig, og tar saken din på alvor. Så lenge du har innboforsikring, vil denne også vanligvis dekke 80 % av advokatkostnadene i slike saker. Du kan kontakte oss både på telefon og mail dersom du ønsker hjelp.