Leietageren hadde sagt opp leieavtalen - utleier kunne ikke kreve mer leie


Lagmannsretten måtte ta stilling til om de to selskapene hadde avtalt en endring til den opprinnelig leiekontrakten. Det var uenighet om hva som var sagt forut for oppsigelsen. Retten måtte se til hva partene hadde gjort i ettertid for avgjøre spørsmålet.

De to selskapene hadde inngått avtale om leie av et lagerlokale som løp over fem år, med opphør januar 2020. Etter en telefonsamtale mellom selskapenes daglige ledere sendte leietakeren oppsigelse. I oppsigelsen vist leietakeren til tre måneders oppsigelsestid og at de ville være ut av lokalene innen mars 2019. I ettertid tok utleier ut søksmål mot den tidligere leietakeren og krevde leie for perioden fra mars og ut 2019. Utleieren hevdet at avtalen ikke var endret og at leieforhold løp til utgangen av 2019. Saken gikk lagmannsretten i 2020.

Oppsigelsen

Det var uenighet mellom partene hva som ble sagt i telefonsamtalen forut for oppsigelsen. Leietakeren mente at utleier på spørsmål hadde svart at det var tre måneders oppsigelsestid. Utleier på sin side hevdet at han hadde bedt sin tidligere leietaker selv å lese kontrakten for å avklare oppsigelsestiden, da han selv ikke var klar over hva denne var.

I oppsigelses-eposten hadde leietakeren takket for leieforholdet, vist til tre måneders oppsigelsestid og forklart at de ville være ute av lokalet til mars. Utleier hadde svart at «oppsigelsen er notert». Etter rettens syn kunne ikke svaret alene innebære at utleier hadde akseptert en endring i kontrakten mellom partene. Ettersom partene var uenige om innholdet i telefonsamtalen forut for oppsigelsen så retten til handlingen i etterkant for å avgjøre om det var avtalt en endring i kontrakten med tanke på varigheten.

Det avgjørende ville være om leietakeren hadde fått en rimelig grunn til å tro at det var avtalt en oppsigelsestid på tre måneder.

Vedlikeholdsplikt ved næringsleie | Osloadvokatene

Vedlikeholdsplikt ved næringsleie | Osloadvokatene

Utleier har en vedlikeholdsplikt ved næringsleie, som til tross for at ikke reguleres av husleielovens bestemmelser, er nokså omfattende. Les mer her.

osloadvokatene.no/eiendom/utleiebolig/leietakers-vedlikeholdsplikt-ved-naeringsleie/

Partenes etterfølgende opptreden

Det var ingen kommunikasjon mellom partene fra oppsigelsen og frem til mars. Retten viste til at utleier i denne perioden hadde en klar oppfordring til å sette seg inn i kontrakten og bestride forståelsen av oppsigelsestiden om han mente denne ikke var riktig. Utleier hadde under hele leieforholdet fakturert kvartalsvis. Etter oppsigelsen var det derimot kun blitt fakturert for januar og februar, ikke hele første kvartal. Retten fant at disse forholdene fra utleier ga leietakeren grunn til å tro at utleieren ikke hadde noen innsigelser mot at leieforholdet ble avsluttet første mars.

Utleier hadde videre avertert lagerlokalene på finn.no som ledige fra mars 2020. Retten var ikke enig i utleiers forklaring på at dette var for å minimere leietakerens forpliktelser. Retten uttalte at averteringen underbygget at utleier selv mente at det var avtalt at leieforholdet skulle opphøre i mars.

Leieforholdet var sagt opp

Lagmannsretten konkluderte med at leieforholdet var sagt opp fra 01. mars og leietakeren vant saken fullt ut. Utleier ble dømt til å betale leietakerens saksomkostninger.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Våre advokater har lang erfaring og høy kompetanse.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler