Kjøpte hannhund uten testikler – fikk 10 000 i prisavslag


Ønsket en vakthund

En kvinne hadde kjøpt en Broholmerhund fra en oppdretter. Broholmer er en stor hunderase, og kvinnen skulle bruke den som vakthund. Det var derfor viktig for henne at hunden var tøff og mandig. I kjøpekontrakten ble det oppgitt at hunden var hankjønn.

Lite mandig hund

Kjøperen oppdaget etter hvert at hunden ikke hadde de ønskede egenskapene som vakthund. Den var underdanig i møte med menn. Også i møte med andre hannhunder viste den tydelige tegn til underkastelse. Dette ble møtt med forvirring, sinne og forsøk på parring fra de andre hannhundene. Kjøperen mente også at hannhunden hadde hatt løpetid.

Sannsynligvis tvekjønnet

Kjøperen tok deretter med hunden til veterinær for å få den undersøkt. Etter undersøkelsen konkluderte veterinæren med at hunden mest sannsynlig var tvekjønnet. Den manglet testikler og penis var unormalt liten.

Valper hadde en medfødt skade og sykdom – ville heve kjøpet

Valper hadde en medfødt skade og sykdom – ville heve kjøpet

En kvinne drev med oppdrettsvirksomhet på hobbybasis og kjøpte derfor to nye valper av rasen «Boston Terrier» for 40 000,-.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/hevet-kjop-valper/

Krevde prisavslag

Etter dette henvendte kjøperen seg til selger og krevde prisavslag. Kjøperen mente at hunden ikke var i samsvar med det som var avtalt. I kjøpekontrakten var det spesifisert at hunden var hankjønn, og derfor forelå det en mangel i følge kjøper.

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Regelen er at der selger er næringsdrivende og kjøper er forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven. I alle andre tilfeller gjelder kjøpsloven. I dette tilfellet var det usikkert om selgeren kunne regnes som næringsdrivende. Hun drev med oppdrett og salg av hunder ved siden av en annen jobb.

Det skal ikke så mye til før man regnes som næringsdrivende i forbrukerkjøpslovens forstand. Det avgjørende er at oppdrettet er av et slikt omfang at det er naturlig å karakterisere det som en næringsvirksomhet. Selgeren hadde solgt valper over en lengre periode, både til Norge, Sverige, Finland og Danmark. Dette ga oppdretten et preg av profesjonalitet. Derfor ble forbrukerkjøpsloven lagt til grunn, noe som medfører bedre rettigheter for kjøperen.

Fikk 10 000 i prisavslag

Saken ble behandlet i Forbrukerklageutvalget. De fant det bevist at det forelå en mangel, og at denne ga grunnlag for prisavslag. Prisavslaget ble skjønnsmessig satt til 10 000, noe som utgjorde omtrent 60% av den totale kjøpesummen.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den vanligvis dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har krav på rettshjelp via din forsikring.


Relaterte artikler