Sviktende dyrevelferd - tidligere eier krevde hunden tilbake fem år etter salget


Selger hadde solgt hunden i 2012, men fem år senere fremmet selger krav om tilbakeføring av hunden med hjemmel i salgsavtalen.

Det ble stilt spørsmål ved hundens dyrevelferd. Tidligere eier fikk imidlertid ikke medhold i kravet om å få hunden tilbake.

Måtte fjerne 15 tenner

Etter salget i 2012 passet tidligere eier hunden sporadisk ved flere anledninger. Dette var i tråd med salgsavtalens punkt om at tidligere eier hadde rett til å komme på tre uanmeldte hjemmebesøk hos ny eier seks måneder etter overdragelsen. Det ble i den forbindelse oppdaget at Elvis hadde tannsykdommen periodontitt. Tennene var delvis dekket med tannstein, tannkjøttet var hovent og 15 tenner måtte trekkes som følge av dette.

Nektet å returnere hunden

Tidligere eier ønsket etter dette ikke å levere hunden tilbake til ny eier. Hun mente hunden ikke hadde blitt forsvarlig passet på og at dyrevelferden ikke var ivaretatt. Tidligere eier påberopte seg derfor avtalens klausul om «brudd på kontraktsforpliktelsene». Klausulen ga tidligere eier rett til å ta hunden tilbake med umiddelbar virkning dersom det forelå brudd på avtaleforpliktelsene. Den nye eieren motsatte seg dette.

Valper hadde en medfødt skade og sykdom – ville heve kjøpet

Valper hadde en medfødt skade og sykdom – ville heve kjøpet

En kvinne drev med oppdrettsvirksomhet på hobbybasis og kjøpte derfor to nye valper av rasen «Boston Terrier» for 40 000,-.

osloadvokatene.no/eiendom/husdyr/hevet-kjop-valper/

Retten tok først stilling til om kontrakten ga tidligere eier adgang til å ta hunden tilbake. Ettersom kontraktsgjenstanden var et dyr, og ikke en ting, presiserte retten at tidligere eier i visse tilfeller burde ha adgang til å ta dyret tilbake. Denne adgangen var imidlertid snever og betinget av at det forelå tilfeller som liknet på dyremishandling. Vurderingstemaet var hvorvidt den nye eieren hadde utvist «tilstrekkelig god dyrevelferd», som var et vilkår i kontrakten for at tidligere eier kunne kreve hunden tilbake.

Tilstrekkelig god dyrevelferd

Retten tok utgangspunkt i dyrevelferdsloven for å fastlegge innholdet til kriteriet «tilstrekkelig god dyrevelferd». Det ble slått fast at periodontitt var svært utbredt for Elvis sin hunderase, og at det var vanlig at tenner måtte trekkes når en hund hadde fått denne sykdommen. I tillegg bemerket retten at nye eiers veterinær hadde forklart at hun virket som en svært samvittighetsfull hundeeier, som hadde møtt opp på flere kontroller med hunden. Det ble dermed slått fast at hundens dyrevelferd var tilstrekkelig ivaretatt og tidligere eier var forpliktet til å levere Elvis tilbake.

 


Relaterte artikler