Husbukkangrep var hevingsgrunn


Kjøper fikk medhold i kravet om heving av boligkjøpet etter å ha avdekket omfattende husbukkangrep i boligens vegger.

Osloadvokatene vant nylig en sak om heving av boligkjøp på vegne av sin klient overfor selger. Kjøper hadde inngått en avtale om kjøp av en bolig til kr. 1 700 000. Kun uker etter kjøpet oppdaget kjøper aktivt husbukkangrep i boligens vegger.

Husbukkangrep i tømmervegger på bjelkelag og takstoler

Retten la til grunn at store deler av boligens tømmervegger var angrepet av husbukk, og at det også var og hadde vært angrep på bjelkelag og takstoler. Av skadedyrbekjemperens rapport fremgikk blant annet følgende:

Vegger som har størst angrep/skader er sør og vestvegg stue samt inspisert del av gammel yttervegg mellom spisestue og bad. Av inspiserte flater er vegg mot nord den med minst angrep/skader. Understokk sørvegg er inspisert og har større skader og nærmere undersøkelse av denne viser at den kan ha svekkelser. Konstaterer at gulv mot sørvestre hjørne har hellning… Avdekkede takbjelker viser også spor etter husbukk. Ytterpanel er ikke fjernet og tømmeret er derfor ikke inspisert utvendig. Slik som avdekkede områder viser, er sannsynligheten for at det er husbukk på ikke avdekkede områder også tilstede.

Mindre angrep av insekter ikke uvanlig i gamle bygg

Det ble konstatert at begrensede angrep av treborende insekter ikke var uvanlig i eldre bygninger. Ettersom boligen ble oppført i 1937 var dette derfor noe som kunne påregnes til en viss grad. Det var imidlertid rettens vurdering at kjøperen ikke kunne regne med det skadeomfanget som ble avdekket i boligen. Skaden var skjult og det var ikke opplyst noe om den i boligsalgsrapporten eller egenerklæringen.

Osloadvokatene – Skadedyr, råte og dårlig grunnmur ga prisavslag på 650 000

Osloadvokatene – Skadedyr, råte og dårlig grunnmur ga prisavslag på 650 000

Etter renovering av kjelleren ble flere skjulte mangler oppdaget ca 1,5 år etter at boligen ble kjøpt. Kjøperne ble tilkjent prisavslag på 650 000.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/skadedyr-rate-og-darlig-grunnmur-ga-prisavslag-pa-650-000/

Utbedringskostnader til kr. 600 000

Det ble innhentet fagkyndige til å vurdere omfanget av utbedringsarbeidene. Retten la til grunn at utbedringskostnadene var på om lag kr. 600 000 inkludert mva. Dette tilsvarte nesten en tredjedel av kjøpesummen. Husbukkangrepet utgjorde etter dette en mangel som ga grunnlag for heving etter avhendingslova § 3-9.

Sliter du med husbukkangrep eller angrep fra andre skadedyr? Kontakt Osloadvokatene!

Osloadvokatene har lang erfaring med saker som omhandler mangler på boliger. Vi kan hjelpe deg med ditt problem! I slike saker dekker ofte innboforsikringen din 80% av advokatutgiftene. Vi vil alltid undersøke om du kan ha krav på å få dine kostnader dekket. Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak!

 

 

 


Relaterte artikler