Uthus ikke fagmessig bygget - måtte rives


Det stilles etter håndverkertjenesteloven krav til at tjenesten skal utføres fagmessig. Dette gjelder uavhengig av om det skal bygges hus til bolig eller oppbevaring.

Dårlig håndverk tvers gjennom

Familien fra Oslo ønsket å bygge et uthus på en del av tomten. Det skulle ikke brukes til boligformål, men til oppbevaring og diverse. De engasjerte et firma som skulle stå for byggingen. Det var tale om et uthus på 33 kvm. Prisen for arbeidet var kr 170.000,- Partene kom til enighet og huset ble bygget etter planen. Kort tid etter ferdigstillelse oppdaget familien flere feil ved uthuset, blant annet at huset raskt tok skade av vær og vind. De tok kontakt med takstmann som utarbeidet en rapport. Det ble her konstatert at omtrent samtlige deler av huset bar preg av dårlig håndverk og ikke var fagmessig bygget. Ringmuren var ikke avrettet riktig, rammene var montert slik at det lett kunne komme mus og rotter inn i veggene. Dører og vinduer var skjeve. Bjelkene i taket var ikke dimensjonert riktig slik at taken ikke var trygt. Det var videre feil ved leggingen av takpappen og luftingen av taket. For å få et tilfredsstillende resultat var eneste løsning å rive huset og bygge det på nytt.

Fagmessig oppussing av bad? Det var håndverker og forbruker uenig i

En forbruker inngikk avtale med et firma om renovering av et bad. Det ble avtalt en fastpris på 125 000,-. Spørsmålet var om arbeidet var fagmessig utført.

osloadvokatene.no/sak/fagmessig-oppussing-bad/

Hevdet det var tilfredsstillende

Familien krevde heving. Håndverkerfirmaet bestred at arbeidet var utilfredsstillende utført. De anførte at formålet med tjenesten ikke er vesentlig forfeilet. Huset kunne etter deres oppfatning fortsatt benyttes som lagringsplass. Da huset ikke skulle brukes til bolig, var arbeidet følgelig tilfredsstillende.

Fikk medhold om heving

Saken ble brakt inn for forbrukertvistutvalget. Det er håndverkertjenesteloven som regulerer forholdet. Det heter her blant annet at håndverkertjenesten skal utføres fagmessig. Tjenesten er videre mangelfull dersom den ikke er utført fagmessig. Spørsmålet i saken var om uthuset var fagmessig bygget. Utvalget la takstmennenes rapporter til grunn for vurderingen og konstaterte at arbeidet ikke var fagmessig utført. Selv om uthuset ikke skulle brukes som boligformål må det stilles de samme krav til fagmessighet ved arbeidet. Utvalget konkluderte med at formålet med tjenesten var vesentlig forfeilet da huset måtte rives og bygges på nytt. Familien fikk med det medhold i krav om heving.


Relaterte artikler