Sprekker i gulvet ga rett til heving


En mann fra Oslo fikk medhold for sitt hevingskrav da han oppdaget flere store sprekker i gulvet. Håndverkerens arbeid var ikke utført fagmessig. Det stilles krav til at arbeidet skal utføres med tilbørlig omsorg. Arbeidet skal være i samsvar med standarden for alminnelig godt arbeid i fagbransjen.

Krav til fagmessig arbeid

Nordmenn pusser opp som aldri før. Det er vanlig å bruke håndverkere hva enten du skal sette inn nytt kjøkken, skifte vinduer, eller totalrenovere leiligheten. Du bruker en håndverker nettopp fordi du ikke har kompetanse til å utføre arbeidet selv. Etter håndverkertjenesteloven kan du stille krav til tjenesten eller arbeidet som blir utført. Arbeidet skal etter loven utføres fagmessig. Håndverkeren skal videre ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg. At arbeidet skal være fagmessig vil si at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville finne riktig. Kravet skal vurderes uavhengig av om tjenesteyteren bruker lærlinger eller ikke har de riktige formelle kvalifikasjonene. I utgangspunktet vil det være tilstrekkelig at han benytter det som til enhver tid aksepteres som fagmessig utførelse. Utførelsen skal være i samsvar med standarden for alminnelig godt arbeid etter alminnelig praksis i fagbransjen.

Fagmessig oppussing av bad? Det var håndverker og forbruker uenig i

En forbruker inngikk avtale med et firma om renovering av et bad. Det ble avtalt en fastpris på 125 000,-. Spørsmålet var om arbeidet var fagmessig utført.

osloadvokatene.no/sak/fagmessig-oppussing-bad/

Gulvleggingen var ikke fagmessig 

I februar 2016 inngikk en mann fra Oslo avtale med et håndverkerfirma om legging av nytt laminatgulv i stue, gang og soverom, et samlet areal på 40 kvm. I tillegg inkluderte oppdraget montering av gulvlister, skifte av to innvendige dører, samt fjerning av ytterligere to dører. Arbeidet ble utført etter planen, men i etterkant oppdaget mannen store ujevnheter i gulvet. Det var merkbare skjøter og sprekker i gulvet mellom plankene. Det var svikt i gulvet rett innenfor døren til soverommet og flere av listene var skjeve og for korte og løsningene var generelt lite estetiske. Håndverkeren gjorde enkelte utbedringsforsøk, men eieren mente resultatet bare ble verre og at det fremdeles var klare sprekker i gulvet. Han krevde at alt arbeidet skulle gjøres på nytt da resultatet ikke var tilfredsstillende. Håndverkeren motsatte seg dette.

Måtte legges på nytt

Det ble videre utarbeidet en rapport fra takstmann som konstaterte at arbeidet generelt var veldig dårlig utført. Han mente på grunn av flere rare løsninger at arbeidene umulig var utført av fagfolk. Det var for ham klart at mesteparten av det monterte måtte fjernes og monteres på nytt for å oppnå et godt resultat. Dette gjalt gulv, så vel som lister og dører.

Medhold i forbrukertvistutvalget

Saken ble brakt til Forbrukertvistutvalget, som så seg enige i at arbeidet blant annet på grunn av store sprekker i gulvet ikke var fagmessig utført. De fant det klart at samtlige monteringsarbeider ikke var fagmessig utført. Arbeidene var med dette mangelfulle. For å oppnå et tilfredsstillende resultat måtte alt gjøres på nytt. Mannen fikk medhold i krav om heving da formålet med avtalen var på grunn av det mangelfulle arbeidet var vesentlig forfeilet.


Relaterte artikler