Forretningsfører


En forretningsfører er en person som ofte håndterer sameie eller borettslagets løpende forretninger og administrasjon. En forretningsfører håndterer vanligvis økonomi og regnskap. De bistår også ofte ved generalforsamling og sameiermøter, samt kurs om opplæring av styremedlemmer.

Hvem er forretningsfører?

Kompetansen til forretningsførere kan variere veldig. Bistanden de bedriver er også veldig ulik. Noen forretningsførere bidrar kun med regnskap og har minimal kontakt med styret, mens andre kan fungere som en nær samarbeidspartner som bistår styret i alle deler av styrearbeidet og den daglige driften.

Valget av forretningsfører er avgjørende for å sikre en forsvarlig og effektiv drift av boligselskapet. Han eller hennes løsninger, kunnskap og tilgjengelighet kan forenkle styrets hverdag og redusere deres utgifter.

Kan forretningsfører komme i erstatningsansvar?

Forretningsførere skal ivareta sameie eller borettslagets interesser. Gjør han eller hun ikke det, og sameie eller borettslaget lider et tap, kan han eller hun komme i erstatningsansvar. Et eksempel er at en forretningsfører vanligvis driver inn felleskostnader. Hvis det ikke er avtalt noe annet må forretningsføreren sørge for at styrets plikt til å sørge for inndrivelse av utestående felleskostnader blir ivaretatt på forsvarlig vis. Gjør ikke forretningsfører dette, og borettslaget eller sameie lider et tap, kan han eller hun komme i erstatningsansvar.

Kan uriktige opplysninger om fellesgjeld være en mangel?

Kan uriktige opplysninger om fellesgjeld være en mangel?

Det er selvsagt at andel fellesgjeld vil være avgjørende for interessenter som vurderer å kjøpe bolig, men hva hvis det er opplyst feil ved salget?

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/fellesgjeld-bolig/

Hvordan bytte forretningsfører?

Hvis man ønsker å bytte forretningsfører foreligger det normalt oppsigelsestid. Vanligvis er oppsigelsestiden på 3 måneder. Kontakt oss i Osloadvokatene så sørger vi for at byttet går ryddig og effektivt.

Forretningsfører besitter ikke juridisk kompetanse

Det er mange sameier og borettslag som henvender seg til forretningsfører når det oppstår en utfordring. Det er viktig å huske på at han eller hun normalt ikke besitter juridisk spisskompetanse. Oppstår det juridiske problemstillinger bør sameier og borettslag dermed kontakte Osloadvokatene. Vi kjenner regelverket og bistår en rekke borettslag og sameier i tvister både innad og mot eksterne.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av sin sak. Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.