Selger ga uriktige opplysninger om biloppstillingsplasser


Hvilke opplysninger er du som selger forpliktet til å gi ved et boligsalg? Og hva kan skje dersom det blir gitt feilaktige opplysninger? Nylig avsa Finansklagenemnda en sak hvor spørsmålet var om selger hadde gitt feilaktige opplysninger om biloppstillingsplasser utenfor boligen.

Etter at kjøper hadde overtatt boligen oppdaget han at det ikke var biloppstillingsplasser utenfor garasjen. I salgsprospektet stod det at det skulle være en garasjeplass, «samt biloppstillingsplasser». Kjøper mente at selger hadde gitt mangelfulle opplysninger om boligen, siden det kun var plass til en liten bil på oppstillingsplassen.

Kjøper krevde prisavslag for de mangelfulle opplysningene. Selger motsatte seg prisavslaget og mente at kjøperen ikke hadde grunn til å tro at det skulle følge med eksklusiv bruk av to parkeringsplasser og at kjøper måtte ha akseptert oppstillingsplassens størrelse ettersom kjøper selv hadde sett oppstillingsplassen.

Rett til prisavslag

Det rettslige utgangspunktet er at kjøper kan kreve prisavslag fra selger dersom det foreligger en mangel, jf. avhendingslova (avhl.) § 4-12.

Kjøper anførte at det forelå en mangel ved boligen fordi eiendommen ikke svarte til de opplysningene som selgeren hadde gitt kjøperen, jf. avhl. § 3-8 (1).

For nemnda var spørsmålet om det var gitt mangelfulle opplysninger om eiendommen da selger opplyste om at det var «biloppstillingsplasser».

Osloadvokatene – Forlik mellom kjøper og selger etter boligkjøp

Osloadvokatene – Forlik mellom kjøper og selger etter boligkjøp

Advokat Onarheim sikret vår klient et rask og bra resultat da det ble inngått forlik i tvisten som oppstod etter våre klinters boligkjøp.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/forlik-mellom-kjoper-og-selger-etter-boligkjop/

Biloppstillingsplasser

Selger hadde opplyst om biloppstillingsplassene gjennom salgsoppgaven. Det stod under parkering at det fulgte med «biloppstillingsplasser» på egen grunn, og under bebyggelsen stod det at det var biloppstillingsplasser på eiendommen.

Etter nemnda sitt syn måtte ordlyden «biloppstillingsplasser» sikte til to eller flere plasser. Formuleringen måtte sikte seg til plassen foran garasjen og på gårdsplassen. Gårdsplassen var derimot forbeholdt første etasjen og var ikke disponibel for kjøper.

Nemnda konkluderte da med at det var gitt mangelfulle opplysninger om boligen som utgjorde en mangel. Kjøper hadde da krav på erstatning.

Erstatning

Nemnda konkluderte med at kjøper hadde krav på erstatning for to oppstillingsplasser, ettersom den lille oppstillingsplassen ikke kunne regnes som en oppstillingsplass. Den samlede erstatningen ble satt til 200 000 kroner.

Advokatbytte fra HELP til Osloadvokatene reddet saken | Osloadvokatene

Advokatbytte fra HELP til Osloadvokatene reddet saken | Osloadvokatene

Boligkjøper foretok advokatbytte etter at advokatene hos HELP hadde trenert saken i tre år. Osloadvokatene tok på seg oppdraget og fikk løst saken!

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/advokatbytte-fra-help-til-osloadvokatene/

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Vi har lang erfaring med kjøpe og salg av boliger.

Dersom du er i en tvist etter boligkjøp er ofte utgiftene til advokatkostander dekket gjennom forsikringen din. Hos Osloadvokatene undersøker vi alltid om du har krav på dine utgifter dekket og det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering.


    Relaterte artikler