Kjøpte leilighet - fant saltutslag på bad - fikk erstatning


Etter kjøp ble det oppdaget saltutslag på begge badene. En takstmann kom frem til at det ikke var noen synlig membran og en mangelfull avrenning av fukt.

Saltutslag på bad

Det ble etter hvert oppdaget saltutslag i dusjsonene på begge badene. En takstmann ble engasjert for å utrede eventuelle feil på baderommene. Takstmannen kom frem til at det ikke var noen synlig membran og en mangelfull avrenning av fukt.
Selger innhentet en ny takstmann som kom til at det var membran her og mente at dusjene kunne brukes slik de var.
Kjøperne tok deretter badene i bruk. Etter en uke ble de kontaktet av sameiet som opplyste at det var kommet vann i himlingen i leiligheten under.

Selger var et dødsbo

Selger av eiendommen var et dødsbo og de som solgte hadde aldri bodd i leiligheten. Kjøperne hadde besiktiget leiligheten og tatt del i salgsprospekt og boligsalgsrapport før de innga bud. Det var ingen spesielle opplysninger om badene i boligsalgsrapporten.

Vesentlig dårligere stand enn kjøperne kunne forvente

Retten kom til at baderommene var dårligere enn det kjøperne burde kunne forvente. Det ble her tatt hensyn til at det var en dyr leilighet.

Osloadvokatene ble kontaktet etter kjøpet av leiligheten.

Kjøper fikk erstatning i tingretten

I og med at saken ikke ble løst, måtte Osloadvokatene ta ut stevning i saken. Saken ble brakt inn for Kongsberg tingrett. Retten kom til at forholdet var regulert av forskrift fra 1997 (TEK-97) og ikke den fra 2010 (TEK-10).
Kongsberg tingrett kom til at Osloadvokatene hadde vunnet saken og tilkjent våre klienter 595 000,- i erstatning.

Fraskrev seg ansvar – as is-klausul

Leiligheten var kjøpt med as is-klausul. Det innebærer at selger har fraskrevet seg ansvaret for feil ved leiligheten.
Imidlertid følger det av avhandingsloven § 3-8, jfr. 3-9 at en leilighet likevel kan ha en mangel selv om man har fraskrevet seg ansvaret i avtalen.  Leiligheten var en selveier. Det betyr at den var en del av et eierseksjonssameie.

Relaterte saker:

Det spøker i huset mitt – kan jeg heve kjøpet
Hevet kjøp av luksuskjøkken på grunn av misforståelse
Boligkjøper fikk millionerstatning etter museskader