Selger opplyste om fuktskader - kjøper fikk likevel prisavslag


Når du kjøper en bolig får du en forventning om boligens tilstand. Men hva gjør du dersom tilstanden viser seg å avvike fra den forventningen du hadde? Nylig avsa finansklagenemnda en slik sak.

Kjøper overtok boligen i 2018. Selger hadde bodd i boligen i 7 år og solgte boligen «som den er». Selger opplyste om at det var noe fuktskader i utleiedelen som følge av at leietaker ikke hadde luftet sikkerlig, men at dette skulle utbedres. Utbedringsarbeidet hjalp ikke og kjøper krevde da prisavslag. Saken gikk for finansklagenemnda Eierskifte i 2021.

«Som den er»

Boliger som er solgt «som den er»  har en mangel dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med, jf. avhendingsloven§ 3-9 andre pkt. Bestemmelsen beskytter kjøper sin rett til en bolig av den kvaliteten som er rimelig å forvente, ut fra de konkrete forholdene, selv om selger har tatt forbehold om at den er solgt som den er.

Boligen trengte omfattende utbedringer av el-anlegget – kjøper fikk heve

Boligen trengte omfattende utbedringer av el-anlegget – kjøper fikk heve

Saken kom aldri så langt som til tingretten. Advokat Onarheim avgjorde tvisten i forlik og vår klient fikk som følge av el-anlegget heve kjøpet

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/heve-boligkjop-feil-ved-elektrisk-anlegg-advokat/

Informasjon om boligen

Nemnda pekte på at selger hadde informert gjennom salgsoppgaven at mye av utbedringsarbeidet var gjort ved egeninnsats eller ufaglærte. Dette talte for at risikoen i stor grad ligger til kjøper, ettersom disse forholdene er aksepter kjøper når boligen blir kjøpt. Derimot hadde selger også informert om at boligen var «gjennomført lekker», «betydelig påkostet» og «fremstår med god stand». Dette ga kjøper en forventing av hvilken stand boligen skulle være i.

Fukt skyldtes ikke manglende lufting

Selger var sikker i sin sak om at det var manglende lufting som var årsaken til fukten i utleiedelen. Etter nemnda sitt syn fikk derfor kjøper en berettiget forventning om at fuktproblematikken ville elimineres dersom leietakerne luftet tilstrekkelig.

Da fuktproblemene ikke bedret seg og det viste seg at det måtte skiftes isolasjon for å bedre problemene kom nemnda til at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper med rimelighet kunne forvente.

Hytteselger hadde krysset av for at det ikke var mus

Hytteselger hadde krysset av for at det ikke var mus

Hytteselger hadde krysset av for at det ikke var mus

osloadvokatene.no/eiendom/hytteselger-hadde-krysset-av-for-at-det-ikke-var-mus/

Vesentlig dårligere stand

Nemnda konkluderte med at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper med rimelighet kunne forvente. Kjøper ble derfor tilkjent prisavslag, som ble satt til 320 000 kroner.

Har du kjøpt eller solgt bolig?

Ta kontakt med Osloadvokatene for bistand. Vi har lang erfaring med mangler ved boliger og bistår både kjøpere og selgere.

Ofte vil utgifter til advokat være dekket gjennom innboforsikringen dersom det oppstår en tvist. Vi hjelper deg alltid undersøke om advokatutgiftene dine kan dekkes gjennom forsikringen. Det pålløper heller ingen utgifter før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler