Osloadvokatene vant over HELP


Advokat Adam Justin Ahlquist vant i Oslo tingrett over HELP.

Sjeggkre i bolig

Saken gjaldt spørsmål om prisavslag etter kjøp av bolig. Kravet var begrunnet med at det er funnet sjeggkre i leiligheten.

Bolig i Vøyensvingen i Oslo til 3,5 mill

Det var en liten leilighet på 43 Kvm i en blokk oppført i 2010. Selger hadde bodd i leiligheten siden den var ny.

«Lekker leilighet fra 2010 som inneholder god nyere standard»

I prospektet sto det at det var en lekker leilighet fra 2010 som inneholder god nyere standard.

Det sto ingenting om sjeggkre.

Det sto ingenting om noe sjeggkre i prospektet og heller ikke i boligsalgsrapporten og egenerklæringsskjemaet fra selger.

Oppdaget en uke etter innflytting

Dyrene var både plagsomme og sjenerende og han fant flere hver dag. Han kontaktet både styret og naboer.

Kjøperen hadde boligkjøperforsikring i HELP

Kjøperen hadde boligkjøperforsikring i HELP. Han ventet likevel med å ta kontakt.

Han ventet et og et halvt år før han kontaktet HELP

Han ventet imidlertid nesten et og halvt år før han kontaktet HELP. Help svarte at han kanskje hadde reklamert for sent og at Sølvkre i seg selg ikke kunne være en mangel. Mycoteam var på befaring og konkluderte med at det var en reproduserende sjeggkrebestand i leiligheten og det hadde vært der over tid.

HELP mente at det var reklamert i tide og det var dyrt å utbedre

HELP gjorde gjeldende at det ikke var reklamert for sent. Videre mente de at utbedringskostnadene utgjorde en så stor del av kjøpesummen at det forelå en mangel. HELP mente man skulle rapporten fra Mycoteam.

HELP mente at sjeggkre var et verdiminus på boligen

Help mente at sjeggkre var et verdiminus på boligen.

Retten ga Osloadvokatene medhold på alle punkter

Retten kom til at det ikke var reklamert i tide og at kjøper således ikke hadde krav på prisavslag for dette.

HELP måtte dekke alle omkostningene.

Omkostningene i saken ble på kr 180 0000 og retten mente at det skulle HELP dekke.


Relaterte artikler