Kan du nekte å overta boligen du har kjøpt?


Det overordnede utgangspunkt i norsk rett er at avtaler skal holdes, med det innhold som er avtalt. Dette gjelder også for kjøp og salg av boliger. Men hva gjør du dersom boligen ved overtakelse ikke er i den standen som er avtalt?

Nekte å overta boligen

Avvisningsretten er en ulovfestet rett for kjøper til å nekte å overta boligen. Retten er forbeholdt de «klare tilfellene» hvor det vil virke sterkt urimelig om ikke kjøper skal kunne avvise overtakelse.

Det er ingen klare skiller på hva som er de klare tilfellene, dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Et eksempel hvor avvisning vil være særlig aktuelt er hvor den kjøpte eiendommen på overtakelsestidspunktet ikke kan regnes som beboelig før den er utbedret. Slike tilfeller hvor sentrale funksjoner som vann, avløp eller strøm må utbedres, og utbedringen ikke vil være kortvarig kan gi grunnlag for å nekte å overta boligen.

Det kan være helt avgjørende med dyktig advokat for å vurdere din rettslige posisjon dersom du mener det er feil ved den nykjøpte boligen. Kontrakter du Osloadvokatene tidlig i prosessen er det lettere å ivareta dine interesser.

Boligen trengte omfattende utbedringer av el-anlegget – kjøper fikk heve

Boligen trengte omfattende utbedringer av el-anlegget – kjøper fikk heve

Saken kom aldri så langt som til tingretten. Advokat Onarheim avgjorde tvisten i forlik og vår klient fikk som følge av el-anlegget heve kjøpet

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/heve-boligkjop-feil-ved-elektrisk-anlegg-advokat/

Rett til å holde tilbake kjøpesummen

Dersom du ikke nekter å overta boligen, men finner mange feil og mangler i etterkant, kan du holde tilbake kjøpesummen. Som kjøper kan du holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre ditt krav, jf. avhendingsloven § 4-15.

Fuktskade i taket

I 2007 avsa Høyesterett en dom hvor et av spørsmålene var om kjøper hadde avvisningsrett, altså rett til å ikke overta boligen. Boligen var en leilighet i nest øverste etasje i et leilighetskompleks. Ved overtakelse oppdaget kjøper et riss i stuetaket med tilhørende misfarging. Risset viste seg å være fuktskader fra toppetasjens terrasse og kjøper nektet å overta leiligheten.

Høyesterett viste til at fuktskadene i taket var en mangel ved boligen. Derimot var boligen for øvrig fult beboelig og utbedringen av mangelen kunne for det meste gjøres fra etasjen over. Etter Høyesteretts syn forelå det da ikke noen rett til å nekte å overta boligen på grunn av fuktskaden i stuetaket.

Det er uvisst hvordan Høyesterett ville konkludert dersom rettingsarbeidet måtte gjøres fra leiligheten eller fuktskaden hadde vært mer omfattende eller andre steder i leiligheten. Saken må i alle tilfeller vurderes konkret.

Skal du overta bolig eller har andre spørsmål?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har ekspertisen og erfaringen for å sikre deg når du skal overta bolig.

Ved kjøp av bolig har du dekning til advokatkostnader i innboforsikringen din, dersom det blir en rettslig tvist. Hos Osloadvokatene hjelper vi deg ordne med forsikringen.

Så ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.


Relaterte artikler