Boligkjøpere fikk millionerstatning for museskader


I en nylig avsagt dom av lagmannsretten fikk boligkjøpere prisavslag på en million etter at de oppdaget museskader i boligen.

I forbindelse med riving av en vegg veltet det ut muselort og fuglefrø ut. I tillegg ble det funnet musefeller på eiendommen og flere museskader i boligen.

Oppdaget store museskader ved riving av vegg

Etter at boligen var blitt overtatt, begynte kjøperne å bygge kjeller i boligen. I forbindelse med riving av en vegg, veltet det muselort og fuglefrø ut av veggen. Kjøperne undersøkte boligen nærmere, og oppdaget muselort også på loftet. I tillegg ble det funnet en rekke musefeller på eiendommen. Etter en ytterligere befaring ble det oppdaget at museskadene var større enn opprinnelig antatt, og et prisoverslag for de samlede utbedringskostnadene ble angitt til å være på 2 269 224,-.

Vinteren 2013 oppdaget kjøper mus på kjøkkenet. I tillegg kunne de høre at det var mus i veggene på soverommet og i taket. Det ble satt ut feller, og de påfølgende ukene ble det fanget mellom 60 og 70 mus.

Boligen solgt «som den er»

Avtale om kjøp av bolig ble inngått 1.november 2011, til en pris på 4 860 000,-. Den aktuelle boligen ble bygget i 1968. Eiendommen ble solgt «som den er». I egenerklæringsskjemaet var det krysset av nei på spørsmål om selger kjente til fukt tilknyttet våtrommene, om selger kjente til fuktighet eller innsig av vann i eiendommen eller om selgeren kjente til sopp, råteskade eller angrep fra skadedyr.

De fleste eiendommer selges med et «som den er» forbehold. Dette innebærer at selger overfører risikoen for skjulte feil og mangler på kjøperen.
Selger vil kunne ha behov for å ta et slikt forbehold når skjulte feil og mangler kan være svært vanskelig å oppdage. Kjøper får på sin side en oppfordring til å undersøke eiendommen nøye når boligen selges «som den er».
I saken var eiendommen blitt solgt med en «som den er» klausul. Utgangspunktet var dermed at kjøperne hadde overtatt boligen med de aktuelle museskader.

Kan ha krav mot selger 

Det følger av avhendingslova at kjøpere av eiendom i visse tilfeller kan ha et krav mot selger på tross av at eiendommen er solgt «som den er». Dette er for det første tilfellet hvor selger har tilbakeholdt opplysninger som det var uredelig av han å holde tilbake. Videre dersom det er gitt uriktige opplysninger, og disse må kunne antas å ha hatt innvirkning på kjøpet. Det foreligger også en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpere summen og forholdene ellers.

Selger nektet å ha visst om museskader

Ved vurderingen av om museskader ga kjøperne krav på prisavslag, var det et spørsmål om selgerne visste om museaktiviteten før boligen ble solgt. Selgeren innrømmet at det ved en anledning ble oppdaget en jordrotte inne i veggen på kjøkkenet. Etter dette plasserte selgeren musegift rundt i og utenfor huset, og monterte limbånd i ventilatoren, hvor det var antatt at jordrotten hadde kommet inn. Utover dette benektet selgeren å ha registrert museaktivitet i huset.

Lagmannsretten mente at selgerne måtte ha hatt en mistanke om ytterligere museaktivitet i huset, ettersom de hadde satt ut et betydelig antall bokser med musegift. Lagmannsretten mente at selgerne burde opplyst om denne mistanken, slik at kjøperne hadde hatt anledning til å undersøke eiendommen nærmere, og å vurdere om de ville inngi bud på tross av opplysningen.
Opplysningsplikten ble dermed ansett for å være brutt, og kjøperne hadde krav på prisavslag som følge av museskader.
Prisavslaget ble skjønnsmessig fastsatt av retten til en million kroner.

Kontakt Osloadvokatene ved boligtvist

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan våre advokater rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp eller rettshjelp via din forsikring.

Har du kjøpt bolig med museskader og vurderer å reklamere?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Heidi Kristin Åsvang
Epost: aasvang@advokat.no eller telefon 930 01 850

Relaterte saker:

Nyoppusset leilighet var angrepet av rotter
Når kan du heve boligkjøpet