Mangel førte til prisavslag på 120 000 kroner


Det gikk en sak for Gulating lagmannsrett som reiste spørsmål om mangel ved en håndverkertjeneste. Saken dreide seg om en leveranse av sommerstue i glass. Det viste seg at sommerstuen var lekk.

Sommerstuen hadde en mangel

Lagmannsretten kom til at den mest sannsynlige årsaken til lekkasjen var den horisontale skjøten av takglasset. Retten mente at denne løsningen i dette tilfelle ikke var fagmessig, og at det derfor forelå mangel ved håndverksytelsen.

Lagmannsretten vurderte lekkasjen for å være betydelig. Kjøper må kunne forvente at det ikke vil forekomme betydelige lekkasjer i et nytt sommerhus. Til tider måtte kjøper ha bøtter under dryppestedene.

Selger var flere ganger til stede og prøvde å rette opp i lekkasjen ved å legge ny fuge. Dette fungerte ikke.

Mangel førte til prisavslag på 120 000 kr

Mangelen førte til at kjøper fikk prisavslag. Sommerstuen ble kjøpt for 249 000 kroner. Lagmannsretten kom til at prisavslaget skulle settes til 120 000 kroner.

Kjøper fikk også sine sakskostnader dekket av selger.

Selger opplyste om fuktskader – kjøper fikk likevel prisavslag

Selger opplyste om fuktskader – kjøper fikk likevel prisavslag

Hva gjør du dersom tilstanden viser seg å avvike fra den forventningen du hadde? Nylig avsa finansklagenemnda en sak hvor det var fukt i boligen.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/prisavslag-fukt-advokat-oslo/

Er du blitt utsatt for et mislykket kjøp?

Er du blitt utsatt for et mislykket kjøp og ønsker prisavslag, retting, erstatning eller heving av kjøpet, ta kontakt med oss. Vi har bred erfaring når det gjelder mangler og kan bistå både selger og kjøper.

Advokatutgifter?

I slike saker vil ofte innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til kroner 100 000. Forsikringen gjelder i de fleste saker. Våre advokater kan reglene og unntakene. Vi undersøker alltid om du får dine advokatutgifter dekket. Det påløper heller ingen utgifter før vi er enige om oppdrag.

Ta kontakt med Osloadvokatene for en uforpliktende vurdering av din sak.


Relaterte artikler