Fuktskadet og brannfarlig bolig ga prisavslag på 3,2 mill


Ved kjøp av bolig har man høye forventninger. I enkelte tilfeller kan boligdrømmen bli til et mareritt. Denne saken er et eksempel på nettopp det.

Manglene ble oppdaget fort

Høsten 2013 kjøpte et par en bolig i Lommedalen for 6,8 millioner. Selger hadde selv bodd i boligen siden den ble bygget i 2007. Kun tre dager etter overtakelse oppdaget kjøperne at det dryppet vann fra taket og at det var samlet en del vann på kjøkkengulvet.

Flere mangler

Kjøper reklamerte på problemene, og med det ble en lang prosess satt i gang for å få en løsning. Det ble engasjert flere takstmenn for å vurdere skadene og utbedringskostnadene. I tiden etter reklamasjonen ble det også oppdaget flere andre mangler. I tillegg til fuktskader ble det oppdaget mangler som gjorde bygget brannfarlig. Dette var blant annet store problemer med det elektriske anlegget og at veggene ikke oppfylte kravene til brannsikkerhet. Det ble også konstatert at dreneringen rundt boligen var for dårlig.

Selger erkjente ansvar

Selger erkjente ansvar for manglene og godtok at kjøper hadde krav på prisavslag. Problemet i saken var imidlertid at selger og kjøper ikke ble enige om prisavslagets størrelse. Saken ble derfor brakt inn til tingretten som tilkjente kjøperen prisavslag og erstatning på totalt nesten 1,7 millioner kroner. Kjøperen var imidlertid ikke enig i tingrettens vurdering og anket saken inn til lagmannsretten.

Fuktskader på bad i leilighet ga kjøper rett på prisavslag

Fuktskader på bad i leilighet ga kjøper rett på prisavslag

To dager etter kjøpet oppdaget kjøper store fuktskader i ca 3/4 av leilighetens gulvareal og på vegger. Kjøperen reklamerte umiddelbart.

osloadvokatene.no/eiendom/eiendom-kjop-salg-mangler/fuktskader/

Prisavslag skal dekke kostnadene ved retting

Lagmannsretten tok utgangspunkt i avhendingsloven § 4-12 som sier at prisavslag skal dekke alle kostnadene ved å få mangelen rettet. Hva som ligger i dette har vært behandlet mange ganger i rettssystemet. Utgangspunktet er at kjøper må avfinne seg med den rimeligste løsningen som gir en akseptabel utbedring.

Fikk 3,2 millioner i prisavslag

Lagmannsretten vurderte alle de forskjellige manglene konkret. I sin vurdering kom lagmannsretten til at prisavslaget burde settes vesentlig høyere enn det tingretten hadde kommet til. Til sammen ble kjøperne tilkjent nesten 3,2 millioner i prisavslag og erstatning. Selgerne ble i tillegg dømt til å betale kjøpernes sakskostnader for lagmannsretten på 480 000.

Er det en mangel ved din bolig?

Har du kjøpt bolig, men oppdaget at den har feil eller mangler? Da kan du ha krav på prisavslag, retting, heving eller erstatning. Osloadvokatene kan reglene, og hjelper deg gjerne. Din innboforsikring dekker vanligvis dine advokatkostnader i slike saker. Osloadvokatene vil alltid undersøke om du har krav på rettshjelpsdekning. Kontakt oss i dag, så vurderer vi saken for deg!


Relaterte artikler