Forkjøpsrett


Forkjøpsrett er en rett til å kjøpe en borettslagsleilighet eller andelsleilighet til samme pris som det høyeste budet, selv om man ikke er med i budrunden. Forkjøpsretten må fremgå av borettslagets vedtekter.

Forkjøpsretten gir kun rett til å tre inn i en avtale som er fremforhandlet mellom den som vant budrunden og selger, den gir ikke rett til å endre avtalepunkter.

Hvem har forkjøpsrett?

Det er de eksisterende andelseierne i borettslaget som har forkjøpsrett. Retten gjelder ikke ved eierseksjonsleiligheter. Er det flere av andelseierne som vil bruke retten er det botiden i borettslaget som bestemmer hvem som får kjøpe. Den som har bodd lengst i borettslaget får kjøpe fremfor en som har bodd der i kort tid. Det handler altså om ansiennitet fremfor penger.

Medlemmer av samme boligbyggelag kan også ha forkjøpsrett. Dette gjelder når borettslaget er en del av et større boligbyggelag. Et eksempel på et slikt boligbyggelag kan være OBOS. Som regel har andelseierne i det lokale borettslaget forkjøpsrett foran medlemmene av boligbyggelaget.

Retten kan ikke gjøres gjeldende hvis andelsleiligheten arves eller overdras til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.

Osloadvokatene – Fusjon utløser ikke forkjøpsrett på eiendommen

Osloadvokatene – Fusjon utløser ikke forkjøpsrett på eiendommen

En klausul om forkjøpsrett ved salg av fast eiendom sikrer deg ikke mot fusjon. Ved en fusjon gir ikke eieren slipp på salgsgjenstanden.

osloadvokatene.no/kontrakt/selskapsrett/fusjon-utloser-ikke-forkjopsrett-pa-eiendommen/

Når må man gjøre krav på sin forkjøpsrett?

Avklaring av forkjøpsrett kan skje på to måter. Enten ved forhåndsutlysning eller at man avklarer forkjøpsretten etter at leiligheten er solgt. Det mest vanlige er forhåndsutlysning.

Ved forhåndsutlysning blir leiligheten utlyst til de som har forkjøpsrett før budrunden. Ønsker man å gjøre krav på sin rett må man melde det inn. Når budrunden er avsluttet og det er et bud som er akseptert henvender man seg til de som har meldt seg inn. Den som har lengst ansiennitet av de som har meldt inn seg inn får først tilbud om å kjøpe leiligheten. Ønsker ikke den med lengst ansiennitet kjøp går man videre til den med nest lengst ansiennitet. Slik forsetter man til forkjøpsretten er avklart.

Avklarer man forkjøpsretten etter at leiligheten er solgt har borettslaget 20 dager på seg til å avklare den. Den blir da utlyst til deres medlemmer, slik at de kan melde inn at de ønsker å gjøre krav på sin forkjøpsrett. Det er det samme her med at den med lengst ansiennitet først får tilbud om å kjøpe leiligheten.

Virkninger

Prisen kan bli påvirket av at noen har forkjøpsrett til boligen. Blir prisen etter en budrunde høy er det mindre risiko for at noen gjør krav på sin forkjøpsrett. Blir prisen imidlertid lav er det større sannsynlighet for at noen gjør krav på sin rett. Med dette i tankene kan det påvirke budgiverne når de gir bud. Har noen veldig lyst på en bolig byr de ofte ekstra høyt slik at ingen ønsker å gjøre krav på sin rett.

Står du ovenfor en tvist?

Kontakt oss i Osloadvokatene. Vi har lang og bred erfaring innenfor fagområdet og bistår deg gjerne.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatutgifter løper ikke før vi er enige om oppdrag.