Frykt for at nytt lovforslag skal forvandle boligsalg til høyrisikosport


Regjeringen har nylig foreslått endringer i avhendingslova som vil få konsekvenser for alle som kjøper og selger bolig i privatmarkedet.

Blant forslagene er fjerningen av as is -forbeholdet, innføringen av et minstekrav på kr. 10 000,- for mangler og lovfestingen av at eiendommen har en mangel dersom den ikke samsvarer med kjøpers forventninger ut fra eiendommens alder, type og synlige tilstand.

Skapt stor debatt

Lovforslaget har skapt stor debatt. Jusprofessor Harald Benestad Anderssen ved BI er en av mange som er skeptiske til lovforslaget:

Lovforslaget fremstår som noe lettvint man har kokt i hop på bakrommet i departementet, uten at man tar inn over seg de radikale endringene det faktisk innebærer.

Professoren er særlig skeptisk til fjerningen av as is – forbeholdet og frykter endringen vil forvandle boligsalg til høyrisikosport:

Regjeringen foreslår i praksis nulltoleranse for enhver feil og mangel utover hva boligkjøperen burde ha regnet med. Dette er noe helt nytt i norsk og europeisk rettstradisjon.

Fjerning av as is – forbeholdet skyver ansvaret over på selger

As is-forbeholdet jf. avhendingslova § 3-9, som vi har hatt i norsk rett i lang tid, er en av reglene regjeringen ønsker å dumpe. I hovedtrekk innebærer dette at terskelen for hva som kreves når boligkjøpere krever erstatning senkes. Et større ansvar skyves dermed over på boligselgerne. Regjeringen har uttalt at formålet er konfliktreduksjon fordi partenes ansvar tydeliggjøres, men kritikere spår at det motsatte vil skje.

Møter motstand fra meglerbransjen

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener regjeringens forslag er uheldig på flere punkter. Han reagerer særlig på forslaget om innføring av nulltoleranse for arealavvik – altså de tilfeller der boliger annonseres med flere kvadratmeter enn de i virkeligheten har. Han advarer:

Da vil kjøpere kunne gjøre krav på prisavslag for mikroskopiske arealavvik som er umulig å fastslå presist.

Usikker fremtid for boligselgerforsikringer

Motstanderne av lovforslaget spår også at endringen vil påvirke fremtiden til dagens boligselgerforsikringer. Med fjerningen av as is – forbeholdet vil et stort ansvar skyves over på selgerne. Det er derfor ikke unaturlig å anta at forsikringene skrus opp i pris, eller i verste fall – at de forsvinner fordi selskapene ikke tør å fortsette med de.

Lurer du på noe om eiendom? Ta kontakt med Osloadvokatene!

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan Osloadvokatene rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.


Relaterte artikler