Uriktige opplysninger om fellesgjeld


Det er selvsagt at andel fellesgjeld vil være avgjørende for interessenter som vurderer å kjøpe bolig, men hva hvis det er opplyst feil ved salget?

Jeg ble kontaktet av en boligkjøper som hadde inngått avtale om kjøp av andelsleilighet. Kjøpesum var 5 250 000,- og andel fellesgjeld var opplyst å være 360 000,- Beløpet var angitt å være 360 000,- i både prospekt og kontrakt. Felleskostnader i måneden var angitt til 4 150,-
Kjøper oppdaget etter overtakelse at andel fellesgjeld var 420 000,- Felleskostnader pr. mnd. 4 150,-
Det ble fremsatt reklamasjon på vegne kjøper og fremsatt krav om prisavslag pålydende 60 000,-
Eierskifteselskapet valgte å akseptere kravet ved å utbetale prisavslag på 60 000,-
Boligkjøper fikk en rask avklaring og prisavslag.

Kort om det rettslige utgangspunktet

Utgangspunktet ved kjøp av brukt bolig med forbehold om at den selges slik den står, «as is», er at boligen vil være i kontraktsmessig stand med mindre vilkårene i avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9 2. punktum er oppfylt.

Megler må opplyse om fellesgjeld

Når du kjøper andelsleilighet så skal selger ved eiendomsmegler opplyse hvor mye fellesgjeld andelen hefter for. Eiendomsmegler tar kontakt med forretningsfører som gir tilbakemelding på status på fellesgjeld. Det er selvsagt at andel fellesgjeld vil være avgjørende for interessenter som vurderer å kjøpe bolig, men hva hvis det er opplyst feil ved salget?

Var de uriktige opplysningene en mangel?

I dette tilfellet blir spørsmålet hvorvidt avhl. § 3-8 om uriktige opplysninger medfører at andelsleiligheten har en mangel. For enkelhetsskyld kan bestemmelsen brytes ned til tre vilkår:
• Er opplysningen konkret?
• Er opplysningen i en viss utstrekning spesifisert?
• Var det grunn til å stole på opplysningen?

Fellesgjeld nøyaktig angitt 

Det er relativt klart at opplysningen er konkret og tilstrekkelig spesifisert, dette da opplysninger om fellesgjeld er nøyaktig angitt i prospektet, finnannonsen og kontrakten. Videre må du kunne stole på at eiendomsmegler opplyser riktig, han er tross alt den profesjonelle part. I vårt tilfelle så er verken selger eller eiendomsmegler å klandre for at det er gitt positivt uriktig informasjon om leiligheten, megler har kun hentet dette fra forretningsfører. Men som du ser av vilkårene så er det ikke noe krav til skyld, bestemmelsen er objektiv. Gjenstående spørsmål blir dermed hvorvidt kravet til kausalitet er oppfylt, med andre ord hvorvidt den uriktige opplysningen var egnet til å innvirke på avtalen om kjøp av bolig.

Har du spørsmål om fellesgjeld og opplysningsplikt ved boligsalg?

Kontakt oss:
Advokatfullmektig Ørjan Onarheim
E-post onarheim@advokat.no, telefon 915 886 65

Relaterte saker:

Fikk prisavslag for fukt, råte og stokkmaur
Uriktige opplysninger ga prisavslag