Er eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring virkelig nødvendig?


Stadig flere velger å benytte seg av eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring.

Eierskifteforsikring

Ved å tegne eierskifteforsikring overlater selger ansvaret for eventuelle feil og mangler som senere kan vise seg ved boligen, til et forsikringsselskap. Eierskifteforsikring utgjør dermed en sikkerhet for selgeren.
En eierskifteforsikring vil beskytte selger mot krav fra kjøper i fem år etter kjøpet. Bakgrunnen for denne tidsbegrensningen er at feil og mangler kjøper oppdager etter fem år som regel vil være utenfor reklamasjonsfristen, slik at kjøpers krav da vil være tapt.

I kjøpers interesse med eierskifteforsikring

At selger har tegnet eierskifteforsikring vil gjerne også være i kjøpers interesse. Gjennom eierskifteforsikringen oppnår kjøper en trygghet for at kravet vil bli dekket dersom boligen viser seg å være mangelfull.

En tilsvarende trygghet for at selger personlig vil dekke eventuelle krav ved feil og mangler på boligen, kan være vanskelig å oppnå. Selger kan både ha dårlig økonomisk evne og vilje til å dekke et krav.
På den andre siden kan det virke vanskelig å vinne frem mot eierskifteforsikringsselskapet med krav. For en kjøper som fremmer krav mot selgers forsikringsselskap, vil det derfor kunne bli nødvendig med juridisk bistand.

På tross av at forsikringsselskapet skal dekke ansvaret for feil og mangler ved boligen, hender det at selger til syvende og sist blir ansvarlig. Forsikringsselskapet kan fremme et regresskrav mot selgeren dersom selgers opplysningsplikt er misligholdt.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring er kjøpers forsikring mot feil og mangler som oppdages i etterkant av boligkjøpet. Forsikringen dekker ikke kostnadene for eventuelle feil og mangler, men kostnadene knyttet til en prosess mot selger eller selgers forsikringsselskap.

Med boligkjøperforsikringen får kjøper tilgang til juridisk bistand i inntil fem år etter overtagelsen av boligen. Forsikringen skal også dekke håndteringen av saken i rettsapparatet dersom det blir nødvendig.

Bolig selges as is

Selv om boligkjøperforsikringen utgjør en ekstra sikkerhet for kjøper, vil det i mange tilfeller være unødvendig med en slik forsikring. De fleste boliger selges ”as is”, hvilket innebærer at selger i utgangspunktet har fraskrevet seg ethvert ansvar for eventuelle feil og mangler.
Det skal altså mye til for at krav fra kjøper vil føre frem.

Boligforsikringen du allerede har, dekker ofte utgifter til valgfri advokat, og kan altså benyttes i en tvist om mangler ved boligen du har kjøpt.

5 grunner for at boligkjøperforsikring ikke lønner seg
Har du kjøpt boligkjøperforsikring hos Help, Qudos eller Legal24?

Har du spørsmål i forbindelse med eierskifteforsikring eller boligkjøperforsikring, kontakt Osloadvokatene!

Advokatfullmektig Ørjan Onarheim
E-post onarheim@advokat.no, telefon 915 886 65

Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.