5 grunner til at boligkjøper-forsikring ikke lønner seg


Veldig mange takker ja, eventuelt glemmer å takke nei, til eiendomsmegleres tilbud om boligkjøperforsikring. Dette er etter min mening å kaste penger ut av vinduet.

De færreste krav fra kjøper i en boligtvist er rettmessige, og dermed uaktuelt å forfølge

Veldig mange kjøpere opplever at boligen ikke er som de hadde forventet, og ønsker å rette et krav mot selger. Svært ofte vil dette imidlertid være fåfengt fordi boligkjøperen har hatt høyere forventninger til boligen enn salgsdokumentene ga grunn til. Boligkjøper-forsikringen vil avstå fra å forfølge slike krav.
Forbrukerrådet anbefaler boligkjøpere å droppe Boligkjøperforsikringen

Rettshjelpsdekningen du allerede har, gir stort sett rett til den samme juridiske bistanden

De aller fleste har en forsikring knyttet til sin egen bolig, for eksempel en innboforsikring, som dekker utgifter til valgfri advokat. Denne forsikringen kan benyttes blant annet i tilfeller hvor det oppstår en tvist mellom kjøper og selger av boligen.

Boligkjøper-forsikring gir ingen garanti 

Boligkjøperforsikringen hjelper kjøper med å fremme kravet, men selv om du skulle vinne frem, vil det til syvende og sist bero på motpartens betalingsevne og -vilje om du får pengene du har fått dom på.

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring – er dette virkelig nødvendig?

Stadig flere velger å benytte seg av eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring. Er slike forsikringer nødvendig? Osloadvokatene hjelper deg!

osloadvokatene.no/privat/eierskifteforsikring-og-boligkjoperforsikring

Boligkjøperforsikringen koster penger

De færreste boligkjøp ender med tvist. Kostnaden til en boligkjøperforsikring vil derfor i de fleste tilfeller være bortkastet. Dersom behov for juridisk bistand skulle oppstå, kan du som kjøper,  i de aller fleste tilfeller, kreve utgifter til valgfri advokat dekket under den/de forsikringer du allerede har. Du trenger altså ikke bruke penger på dette ved å tegne boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøpet av boligen.

Boligkjøper-forsikring gir ikke bedre rettigheter etter avhendingsloven

Som kjøper står du i samme rettslige  stilling overfor selger av boligen, uavhengig av hvorvidt du har tegnet boligkjøper-forsikring. Du får altså ikke krav på noen større utbetaling, selv om du har tegnet en slik forsikring.

Utgifter til advokat dekkes stort sett av de forsikringene du allerede har

Årsaken til at mange likevel tegner boligkjøper-forsikring, er antakelig at du som kjøper tror at du ikke har rett til advokatbistand uten en slik forsikring.
En annen årsak er at kjøper ikke ønsker å stille dårligere enn selgeren, som kanskje har tegnet eierskifteforsikring, og kjøper av bolig derfor ender opp med å tegne boligkjøperforsikring uten egentlig å vite hva dette innebærer. Kjøper er i den tro at boligkjøperforsikring er nødvendig som et motstykke til selgerens eierskifteforsikring.
Dette er altså ikke korrekt, og du kan i de aller fleste tilfeller kreve utgifter til valgfri advokat dekket under den/de forsikringer du allerede har.

Har du spørsmål om boligkjøper-forsikring?

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om din forsikring dekker utgiftene til advokat.