Balkongene var vesentlig mindre enn beskrevet - fikk 200 000,-i avslag


Osloadvokatene bistod to klienter som kjøpte hver sin leilighet i et prosjektert nybygg på Romerike.

Utsikten fra balkongene var brukt sentralt i markedsføringen. Og størrelsen på balkongene ble lagt betydelig vekt på da kjøperne inngikk avtale om kjøp av leilighetene.

Balkongene var mye mindre enn opplyst

Etter at leilighetene var ferdigstilt, viste det seg imidlertid at balkongene kun var på 14,25 m2 og ikke 20,3 m2 slik det ble opplyst i markedsføringen i forkant av avtaleinngåelsen.

Utbygger mente imidlertid at dette ikke hadde noe praktisk betydning. De viste for øvrig til en klausul i kontrakten der det stod at kjøper måtte akseptere visse arealavvik fra det prosjekterte.

Bustadoppføringsloven

Osloadvokatene viste til bustadoppføringsloven § 9 og anførte at utbygger kun har anledning til å foreta endringer som ikke går i forbrukerens disfavør. I motsatt fall foreligger det en mangel ved leveransen.

Boligtvistnemnda konkluderte med at det var gitt en uriktig opplysning fra utbyggers side. Balkongens areal var egnet til å innvirke på avtalen. Da mangelen ikke lot seg utbedre, kom nemnda til at det skulle gis et prisavslag og fastsatte dette skjønnsmessig til 100 000,- per balkong. Begge klientene fikk innvilget rettshjelpsdekning fra forsikringsselskapene sine. Dette innebar at forsikringsselskapene dekket advokatregningene, med unntak av en egenandel.

Det er viktig å huske at man som kjøper av et nybygg har langt sterkere rettigheter enn ved kjøp av brukt bolig. Dersom du har kjøpt en bolig som er under fem år gammel – og avdekker forhold du reagerer på, kontakt advokat.

Har du funnet avvik fra prospektet til overtatt bolig?


Relaterte artikler